Josvas 1:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Dansk (1917 / 1931)
Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Svenska (1917)
Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång.

King James Bible
This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

English Revised Version
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
Bibelen Kunnskap Treasury

book

5 Mosebok 6:6-9
Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. …

5 Mosebok 11:18,19
Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne …

5 Mosebok 17:18,19
Når han så sitter på sin kongetrone, da skal han få denne lov hos de levittiske prester og la den skrive av for sig i en bok. …

5 Mosebok 30:14
Men ordet er dig meget nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre efter det.

5 Mosebok 31:11
når hele Israel møter frem for å vise sig for Herrens, din Guds åsyn på det sted han utvelger, da skal du lese op denne lov for hele Israel så de hører på det.

Salmenes 37:30,31
Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hvad rett er. …

Salmenes 40:10
Din rettferdighet skjulte jeg ikke i mitt hjerte, jeg kunngjorde din trofasthet og din frelse; jeg dulgte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling.

Salmenes 119:42,43
Jeg vil gi den svar som håner mig; for jeg setter min lit til ditt ord. …

Esaias 59:21
Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nu av og til evig tid.

Matteus 12:35
Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forråd.

Efeserne 4:29
Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

thou shalt

Salmenes 1:2,3
men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. …

Salmenes 19:14
La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser!

Salmenes 119:11,15,97,99
I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig. …

Salomos Ordsprog 2:1-5
Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,…

Salomos Ordsprog 3:1
Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

1 Timoteus 4:14-16
Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. …

observe

5 Mosebok 5:29,32,33
Måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte mig og ta vare på alle mine bud, så det kan gå dem og deres barn vel til evig tid! …

5 Mosebok 6:1-3
Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren eders Gud har befalt mig å lære eder, og som I skal leve efter i det land I drar over til og skal ta i eie - …

Matteus 7:21,24
Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. …

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Johannes 13:17
Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det.

Johannes 14:21
Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Jakobs 1:22-25
Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv. …

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

have good success.

Josvas 1:7
Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre efter hele den lov som Moses, min tjener, lærte dig! Vik ikke av fra den, hverken til høire eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar dig fore!

Lenker
Josvas 1:8 InterlineærtJosvas 1:8 flerspråkligJosué 1:8 SpanskJosué 1:8 FranskJosua 1:8 TyskeJosvas 1:8 ChineseJoshua 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Josvas 1
7Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre efter hele den lov som Moses, min tjener, lærte dig! Vik ikke av fra den, hverken til høire eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar dig fore! 8Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem. 9Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.
Kryssreferanser
1 Mosebok 24:63
Og Isak gikk ved aftenstid ut på marken for å ha en stille stund og da han så op, fikk han se nogen kameler som kom gående.

5 Mosebok 17:19
Og den skal han ha hos sig og lese i den alle sitt livs dager, forat han kan lære å frykte Herren sin Gud, så han tar vare på alle denne lovs ord og disse forskrifter og holder dem,

5 Mosebok 29:9
Så ta da vare på denne pakts ord og hold dem, så I farer viselig frem i alt det I gjør!

5 Mosebok 31:24
Da Moses var ferdig med å skrive denne lovs ord i en bok helt til enden,

Josvas 8:34
Derefter leste han op alle lovens ord, velsignelsen og forbannelsen, i ett og alt således som skrevet er i lovens bok.

Salmenes 1:1
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

Salmenes 1:2
men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Josvas 1:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden