Kolossenserne 3:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Dansk (1917 / 1931)
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

Svenska (1917)
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

King James Bible
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

English Revised Version
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts unto God.
Bibelen Kunnskap Treasury

the word.

Johannes 5:39,40
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig; …

2 Timoteus 3:15
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Hebreerne 4:12,13
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, …

1 Peters 1:11,12
idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; …

Apenbaring 19:10
Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

dwell.

5 Mosebok 6:6-9
Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. …

5 Mosebok 11:18-20
Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne …

Jobs 23:12
Fra hans lebers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov* aktet jeg på hans munns ord.

Salmenes 119:11
I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

Jeremias 15:16
Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte; for jeg er kalt med ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!

Lukas 2:51
Og han gikk ned med dem og kom til Nasaret og var dem lydig. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte.

Johannes 15:7
Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.

1 Johannes 2:14,24,27
jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. …

2 Johannes 1:2
for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid:

richly.

1 Timoteus 6:17
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte,

Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

*marg:

all.

Kolossenserne 1:9
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

1 Kongebok 3:9-12,28
Så gi da din tjener et hørsomt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellem godt og ondt! For hvem kunde ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt? …

Salomos Ordsprog 2:6,7
For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,…

Salomos Ordsprog 14:8
Den klokes visdom er at han forstår sin vei, men dårers dårskap er at de bedrar sig selv.

Salomos Ordsprog 18:1
Den egensindige følger bare sin egen lyst; mot alle kloke råd viser han tenner.

Esaias 10:2
for å trenge småfolk bort fra domstolen og for å frarane de fattige i mitt folk deres rett, for å gjøre enker til sitt bytte og for å plyndre de farløse.

Efeserne 1:17
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Efeserne 5:17
Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!

Jakobs 1:5
Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

teaching.

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

Romerne 15:14
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;

1 Tessalonikerne 4:18
Trøst da hverandre med disse ord!

1 Tessalonikerne 5:11,12
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør! …

2 Tessalonikerne 3:15
og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

Hebreerne 12:12-15
Derfor, rett de hengende hender og de maktløse knær, …

in psalms.

Matteus 26:30
Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.

1 Korintierne 14:26
Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!

Efeserne 5:19
så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,

Jakobs 5:13
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger.

and spiritual.

1 Krønikebok 25:7
Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.

Nehemias 12:46
For allerede i gammel tid, i Davids og Asafs dager, var det ledere for sangerne, og det lød lov- og takkesanger til Gud.

Salmenes 32:7
Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

Salmenes 119:54
Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus.

Salomos Høisang 1:1
Høisangen av Salomo.

Esaias 5:1
Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug.

Esaias 26:1
På den dag skal denne sang synges i Juda land: En sterk by har vi, frelse setter han til mur og vern.

Esaias 30:29
Eders sang skal lyde som i den natt høitiden* blir innvidd, og det skal være hjertens glede, som når de går med fløitespill op til Herrens berg, til Israels klippe.

Apenbaring 5:9
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

Apenbaring 14:3
Og de sang en ny sang for tronen og for de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunde lære sangen uten de hundre og fire og firti tusen, de som er kjøpt fra jorden.

Apenbaring 15:3
og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!

singing.

Kolossenserne 4:6
Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

Salmenes 28:7
Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Salmenes 30:11,12
Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede, …

Salmenes 47:6,7
Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng! …

Salmenes 63:4-6
Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender. …

Salmenes 71:23
Mine leber skal juble, for jeg vil lovsynge dig, og min sjel, som du har forløst.

Salmenes 103:1,2
Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn! …

Salmenes 138:1
Av David. Jeg vil prise dig av hele mitt hjerte, for gudenes* øine vil jeg lovsynge dig.

1 Korintierne 14:15
Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden; jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden.

to the.

Kolossenserne 3:23
Det I gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker,

Lenker
Kolossenserne 3:16 InterlineærtKolossenserne 3:16 flerspråkligColosenses 3:16 SpanskColossiens 3:16 FranskKolosser 3:16 TyskeKolossenserne 3:16 ChineseColossians 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
15Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! 16La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud, 17og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!
Kryssreferanser
Romerne 10:17
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

1 Korintierne 14:15
Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden; jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden.

Efeserne 5:19
så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,

Efeserne 5:26
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

1 Tessalonikerne 1:8
For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;

Jakobs 5:13
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger.

Kolossenserne 3:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden