Hebreerne 4:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.

Svenska (1917)
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

King James Bible
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

English Revised Version
For the word of God is living, and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart.
Bibelen Kunnskap Treasury

the word.

Hebreerne 13:7
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Esaias 49:2
Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult mig i sin hånds skygge; han har gjort mig til en blank pil og gjemt mig i sitt kogger.

Lukas 8:11
Men dette er lignelsen: Sæden er Guds ord.

Apostlenes-gjerninge 4:31
Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de blev alle fylt med den Hellige And, og de talte Guds ord med frimodighet.

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Apenbaring 20:4
Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.

is quick.

Salmenes 110:2
Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender!

Salmenes 119:130
Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

Predikerens 12:11
De vises ord er som brodder, og visdomssprog som er samlet, sitter fast som nagler; de er gitt av én hyrde*

Esaias 55:11
således skal mitt ord være, som går ut av min munn; det skal ikke vende tomt tilbake til mig, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til.

Jeremias 23:29
Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?

Romerne 1:16
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

1 Korintierne 1:24
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

2 Korintierne 10:4,5
for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, …

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

1 Peters 1:23
I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

Johannes 6:51
Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

1 Peters 2:4,5
Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, …

*Gr:

sharper.

Salmenes 45:3
Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!

Salmenes 149:6
Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

Salomos Ordsprog 5:4
men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd.

Esaias 11:4
men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.

Esaias 49:2
Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult mig i sin hånds skygge; han har gjort mig til en blank pil og gjemt mig i sitt kogger.

Apostlenes-gjerninge 2:37
Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre?

Apostlenes-gjerninge 5:33
Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de la råd op om å slå dem ihjel.

Efeserne 6:17
og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,

Apenbaring 1:16
Og i sin høire hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

Apenbaring 2:16
Omvend dig! ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot dem med min munns sverd.

Apenbaring 19:15,21
Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin. …

and is.

Salmenes 139:2
Enten jeg sitter, eller jeg står op, da vet du det; du forstår min tanke langt fra.

Jeremias 17:10
Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer og gir enhver efter hans ferd, efter frukten av hans gjerninger.

1 Korintierne 14:24,25
Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle, …

Efeserne 5:13
men når det refses, blir det alt åpenbaret av lyset; for alt som blir åpenbaret, er lys.

Apenbaring 2:23
Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger.

Lenker
Hebreerne 4:12 InterlineærtHebreerne 4:12 flerspråkligHebreos 4:12 SpanskHébreux 4:12 FranskHebraeer 4:12 TyskeHebreerne 4:12 ChineseHebrews 4:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 4
12For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, 13Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øine som vi har å gjøre med.
Kryssreferanser
Salmenes 45:3
Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!

Salmenes 149:6
Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

Salomos Ordsprog 5:4
men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd.

Esaias 49:2
Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult mig i sin hånds skygge; han har gjort mig til en blank pil og gjemt mig i sitt kogger.

Jeremias 23:29
Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?

Johannes 12:48
den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Apostlenes-gjerninge 7:38
Han er den som i menigheten i ørkenen var med den engel som talte til ham på Sinai berg, og med våre fedre, han som mottok levende ord for å gi oss dem.

1 Korintierne 14:24
Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle,

Efeserne 5:26
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

Efeserne 6:17
og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,

1 Tessalonikerne 2:13
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Hebreerne 6:5
og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse,

1 Peters 1:23
I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

Apenbaring 1:16
Og i sin høire hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

Hebreerne 4:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden