2 Korintierne 10:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,

Dansk (1917 / 1931)
thi vore Stridsvaaben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,

Svenska (1917)
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.

King James Bible
(For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

English Revised Version
(for the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty before God to the casting down of strong holds);
Bibelen Kunnskap Treasury

the weapons.

2 Korintierne 6:7
ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;

Romerne 6:13
by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!

*marg:

Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Efeserne 6:13-18
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. …

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

our.

1 Timoteus 1:18
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

2 Timoteus 2:3
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!

mighty.

2 Korintierne 3:5
ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,

2 Korintierne 4:7
Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss,

2 Korintierne 13:3,4
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder; …

Dommernes 7:13-23
Med det samme Gideon kom, var der en mann som fortalte en annen en drøm og sa: Jeg hadde en drøm, og se, et byggbrød kom rullende imot midianittenes leir, og da det kom til teltet, støtte det til det, så det falt; det kastet det over ende, og teltet lå der. …

Dommernes 15:14-16
Da han kom til Leki, sprang filistrene imot ham med gledesrop; men Herrens Ånd kom over ham, og repene om hans armer blev som brente tråder, og båndene falt smuldrede av hans hender. …

1 Samuels 17:45-50
David svarte filisteren: Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot dig i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet. …

Salmenes 110:2
Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender!

Esaias 41:14-16
Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper dig, sier Herren, og din gjenløser er Israels Hellige. …

Sakarias 4:6,7
Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. …

Apostlenes-gjerninge 7:22
Og Moses blev oplært i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger.

1 Korintierne 1:18-24
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; …

1 Korintierne 2:5
forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

2 Korintierne 13:3
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder;

Hebreerne 11:32,33
Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vilde bli mig for kort om jeg skulde fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene, …

through God.

Josvas 6:20
Så ropte folket, og de støtte i basunene; og det skjedde da folket hørte basunklangen, og de satte i et stort skrik, da falt muren helt sammen, og folket steg bent inn i byen og inntok den.

Esaias 30:25
Og på hvert høit fjell og på hver høi bakke skal det være bekker, strømmer av vann, på den store slaktings dag, når tårnene faller.

Jeremias 1:10
Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.

Hebreerne 11:30
Ved tro falt Jerikos murer, da de hadde gått omkring dem i syv dager.

Lenker
2 Korintierne 10:4 Interlineært2 Korintierne 10:4 flerspråklig2 Corintios 10:4 Spansk2 Corinthiens 10:4 Fransk2 Korinther 10:4 Tyske2 Korintierne 10:4 Chinese2 Corinthians 10:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 10
3For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, …
Kryssreferanser
Jeremias 1:10
Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.

Jeremias 23:29
Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?

Romerne 13:12
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

1 Korintierne 9:7
Hvem gjør vel nogensinne krigstjeneste på egen lønning? hvem planter en vingård og eter ikke av dens frukt? eller hvem før en hjord og eter ikke av hjordens melk?

2 Korintierne 6:7
ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;

2 Korintierne 10:8
For om jeg enn vil rose mig noget mere av vår makt, som Herren har gitt oss til å opbygge eder og ikke til å nedbryte, så vil jeg ikke bli til skamme,

2 Korintierne 13:3
siden I krever et bevis på at Kristus taler i mig, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblandt eder;

2 Korintierne 13:10
Derfor skriver jeg dette i mitt fravær, forat jeg ikke under mitt nærvær skal fare strengt frem efter den makt som Herren har gitt mig til å opbygge og ikke til å nedbryte.

1 Timoteus 1:18
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

2 Korintierne 10:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden