Romerne 13:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Dansk (1917 / 1931)
Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben;

Svenska (1917)
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

King James Bible
The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

English Revised Version
The night is far spent, and the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
Bibelen Kunnskap Treasury

night.

Salomos Høisang 2:17
Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om, min elskede, lik et rådyr eller en ung hjort på de kløftede fjell!

1 Johannes 2:8
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

cast.

Esaias 2:20
På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har gjort sig for å tilbede dem, bort til muldvarpene og flaggermusene

Esaias 30:22
Og du skal akte for urene sølvplatene på dine utskårne billeder og gullplatene på ditt støpte billede; du skal kaste det bort som skitne kluter; ut med dig! skal du si til det.

Esekiel 18:31,32
Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus? …

Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

Kolossenserne 3:8,9
men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; …

Jakobs 1:21
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler!

1 Peters 2:1
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse,

works.

Jobs 24:14-17
Før dag står morderen op, slår ihjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven. …

Johannes 3:19-21
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. …

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

1 Tessalonikerne 5:5-7
for I er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. …

1 Johannes 1:5-7
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. …

1 Johannes 2:8,9
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. …

put.

Romerne 13:14
men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

2 Korintierne 6:7
ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;

Efeserne 6:11-18
Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; …

Kolossenserne 3:10-17
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede; …

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

Lenker
Romerne 13:12 InterlineærtRomerne 13:12 flerspråkligRomanos 13:12 SpanskRomains 13:12 FranskRoemer 13:12 TyskeRomerne 13:12 ChineseRomans 13:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 13
11Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! 13La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, …
Kryssreferanser
1 Korintierne 7:29
Men dette sier jeg, brødre: Tiden er kort, så at herefter de som har hustruer, skal være som de som ingen har,

1 Korintierne 10:11
Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet.

2 Korintierne 6:7
ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våben på høire og venstre side;

2 Korintierne 10:4
for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Efeserne 6:11
Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Efeserne 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Efeserne 6:14
Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

Hebreerne 10:25
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Jakobs 5:8
vær og I tålmodige, styrk eders hjerter! for Herrens komme er nær.

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

2 Peters 3:11
Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt,

1 Johannes 2:8
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

1 Johannes 2:18
Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Apenbaring 1:3
Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der; for tiden er nær.

Apenbaring 22:10
Og han sier til mig: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær.

Romerne 13:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden