Romerne 13:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

Dansk (1917 / 1931)
lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik, ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;

Svenska (1917)
Låtom oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, icke med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund.

King James Bible
Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

English Revised Version
Let us walk honestly, as in the day; not in revelling and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and jealousy.
Bibelen Kunnskap Treasury

us.

Lukas 1:6
De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.

Galaterne 5:16,25
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. …

Efeserne 4:1,17
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med, …

Efeserne 5:2,8,15
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. …

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Filippenserne 3:16-20
bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor! …

Filippenserne 4:8,9
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det! …

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

1 Tessalonikerne 4:12
forat I kan omgåes sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge til nogen.

1 Peters 2:12
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Johannes 2:6
Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

2 Johannes 1:4
Jeg har gledet mig meget fordi jeg har funnet nogen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen.

honestly.

Apostlenes-gjerninge 2:15
For disse er ikke drukne, således som I mener; det er jo bare den tredje time på dagen;

1 Tessalonikerne 5:17
bed uavlatelig,

2 Peters 2:13
og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder;

rioting.

Salomos Ordsprog 23:20
Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!

Esaias 22:12,13
Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, kaller eder den dag til gråt og veklage og til å rake hodet og binde sekk om eder. …

Esaias 28:7,8
Men også de som er her*, raver av vin og tumler av sterk drikk; prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin, tumler av sterk drikk; de raver i sine syner, vakler i sine dommer;…

Amos 6:4-6
I som ligger på elfenbensbenker og dovner eder på eders leier, og som eter lam av hjorden og kalver fra fjøset, …

Matteus 24:48-51
Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, …

Lukas 16:19
Der var en rik mann, og han klædde sig i purpur og kostelig linklæde og levde hver dag i herlighet og glede.

Lukas 17:27,28
de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. …

Lukas 21:34
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare!

1 Korintierne 6:10
eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Galaterne 5:21
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

Efeserne 5:18
Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,

1 Peters 2:11
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,

1 Peters 4:3-5
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse; …

chambering.

1 Korintierne 6:9,10
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, …

Galaterne 5:19
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,

Efeserne 5:3-5
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, …

Kolossenserne 3:5
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

1 Tessalonikerne 4:3-5
For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; …

2 Peters 2:14,18-20
de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn! …

Judas 1:23
andre skal I frelse ved å rive dem ut av ilden, andre igjen skal I miskunne eder over med frykt, idet I hater endog den av kjødet smittede kjortel.

strife.

Galaterne 5:15,21,26
Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre! …

Filippenserne 2:3
ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv,

Jakobs 3:14-16
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! …

Jakobs 4:5
Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.

1 Peters 2:1,2
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse, …

Lenker
Romerne 13:13 InterlineærtRomerne 13:13 flerspråkligRomanos 13:13 SpanskRomains 13:13 FranskRoemer 13:13 TyskeRomerne 13:13 ChineseRomans 13:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 13
12Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! 13La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, 14men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 23:20
Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!

Lukas 21:34
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare!

1 Korintierne 3:3
I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?

1 Korintierne 6:9
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

Galaterne 5:21
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

Efeserne 5:18
Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,

1 Tessalonikerne 4:12
forat I kan omgåes sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge til nogen.

1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

2 Peters 2:13
og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder;

Romerne 13:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden