Efeserne 5:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.

Dansk (1917 / 1931)
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

Svenska (1917)
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

King James Bible
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.

English Revised Version
and walk in love, even as Christ also loved you, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God for an odour of a sweet smell.
Bibelen Kunnskap Treasury

walk.

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Efeserne 4:2,15
med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet, …

Johannes 13:34
Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

Romerne 14:16
La da ikke eders gode bli spottet!

1 Korintierne 16:14
La alt hos eder skje i kjærlighet!

Kolossenserne 3:14
Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

1 Tessalonikerne 4:9
Men om broderkjærligheten trenger I ikke til at nogen skriver til eder; for I er selv lært av Gud til å elske hverandre;

1 Timoteus 4:12
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

1 Peters 4:8
og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

1 Johannes 3:11,12,23
For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, …

1 Johannes 4:20,21
Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? …

as.

Efeserne 5:25
I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,

Efeserne 3:19
og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Johannes 15:12,13
Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder. …

2 Korintierne 5:14,15
For Kristi kjærlighet tvinger oss, …

2 Korintierne 8:9
For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike.

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

1 Timoteus 2:6
han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Hebreerne 7:25-27
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. …

Hebreerne 9:14,26
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud! …

Hebreerne 10:10,11
og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. …

1 Peters 2:21-24
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, …

1 Johannes 3:16
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.

Apenbaring 1:5
og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Apenbaring 5:9
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

a sacrifice.

Romerne 8:3
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

*marg:

1 Korintierne 5:7
Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.

Hebreerne 9:23
Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse.

Hebreerne 10:12
men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd,

for a.

1 Mosebok 8:21
Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.

3 Mosebok 1:9,13,17
Innvollene og føttene skal tvettes med vann, og så skal presten brenne det alt sammen på alteret; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. …

3 Mosebok 3:16
Og presten skal brenne det på alteret; det er et ildoffermåltid til velbehagelig duft. Alt fett hører Herren til.

Amos 5:21
Jeg hater og forakter eders høitider, og jeg har ikke behag i eders festforsamlinger;

2 Korintierne 2:15
For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt,

Lenker
Efeserne 5:2 InterlineærtEfeserne 5:2 flerspråkligEfesios 5:2 SpanskÉphésiens 5:2 FranskEpheser 5:2 TyskeEfeserne 5:2 ChineseEphesians 5:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 5
1Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, 2og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. 3Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, …
Kryssreferanser
2 Mosebok 29:18
Og du skal brenne hele væren på alteret - det er et brennoffer for Herren, en velbehagelig duft; det er et ildoffer for Herren.

2 Mosebok 29:25
Så skal du ta det av deres hånd og brenne det på alteret sammen med brennofferet til en velbehagelig duft for Herrens åsyn; det er et ildoffer for Herren.

3 Mosebok 1:9
Innvollene og føttene skal tvettes med vann, og så skal presten brenne det alt sammen på alteret; det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.

Johannes 6:51
Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

Johannes 13:34
Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

Romerne 14:15
For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du ikke lenger i kjærlighet; før ikke ved din mat den i fortapelse som Kristus er død for!

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Korintierne 2:15
For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt,

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Efeserne 5:15
Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,

Efeserne 5:25
I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,

Filippenserne 4:18
Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud.

Kolossenserne 3:14
Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

Hebreerne 7:27
en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv.

Hebreerne 8:3
For hver yppersteprest innsettes jo til å frembære både gaver og slaktoffer, hvorfor det er nødvendig at også denne har noget å frembære.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hebreerne 10:10
og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

Hebreerne 10:12
men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd,

Efeserne 5:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden