2 Korintierne 8:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike.

Dansk (1917 / 1931)
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Svenska (1917)
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

King James Bible
For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.

English Revised Version
For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might become rich.
Bibelen Kunnskap Treasury

the grace.

2 Korintierne 13:14
 

Johannes 1:14,17
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. …

Romerne 5:8,20,21
men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere. …

1 Korintierne 1:4
Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus,

Efeserne 1:6-8
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8,19
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

though.

Salmenes 102:25-27
Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning. …

Johannes 1:1-4,10
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. …

Johannes 16:15
Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.

1 Korintierne 15:47
Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen.

Filippenserne 2:6
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,

Kolossenserne 1:16,17
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, …

Hebreerne 1:2,6-14
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, …

for.

Esaias 62:1
For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før dets rettferdighet går frem som en stråleglans, og dets frelse som et brennende bluss.

Esaias 65:8
Så sier Herren: Likesom folk sier når de finner saft i druen: Ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den, således vil jeg gjøre for mine tjeneres skyld og ikke ødelegge hele folket.

Johannes 12:30
Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røst, men for eders skyld.

Johannes 17:19
og jeg helliger mig for dem, forat også de skal være helliget i sannhet.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

he became.

Esaias 53:2
Han* skjøt op som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham.

Matteus 8:20
Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.

Matteus 17:27
Men forat vi ikke skal gi dem anstøt, så gå ned til sjøen, kast ut en krok, og ta den første fisk som kommer op; og når du åpner munnen på den, skal du finne en stater; ta den og gi dem for mig og dig!

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Markus 6:3
Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon, og er ikke hans søstre her hos oss? Og de tok anstøt av ham.

Lukas 2:7
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget.

Lukas 8:3
og Johanna, som var gift med Kuzas, Herodes' foged, og Susanna og mange andre, som tjente dem med det de eide.

Lukas 9:58
Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.

Filippenserne 2:6-8
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, …

that ye.

2 Korintierne 6:10
som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

Lukas 16:11
Dersom I da ikke har vært tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro eder de sanne skatter?

Romerne 8:32
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Romerne 11:12
men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde!

1 Korintierne 3:21,22
Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, …

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

Apenbaring 3:18
så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Apenbaring 21:7
Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Lenker
2 Korintierne 8:9 Interlineært2 Korintierne 8:9 flerspråklig2 Corintios 8:9 Spansk2 Corinthiens 8:9 Fransk2 Korinther 8:9 Tyske2 Korintierne 8:9 Chinese2 Corinthians 8:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 8
9For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike. 10Og jeg sier min mening i denne sak; for dette er til gagn for eder, I som alt før, fra ifjor av, begynte ikke bare å virke, men og å ville. …
Kryssreferanser
Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Romerne 15:3
For Kristus levde heller ikke sig selv til behag, men, som skrevet er: Deres hån som hånte dig, falt på mig.

2 Korintierne 6:10
som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

2 Korintierne 13:14
 

Filippenserne 2:6
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,

Filippenserne 2:7
men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,

Filippenserne 2:8
og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Apenbaring 2:9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

2 Korintierne 8:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden