Efeserne 1:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

Dansk (1917 / 1931)
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Svenska (1917)
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

King James Bible
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.

English Revised Version
to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the Beloved:
Bibelen Kunnskap Treasury

praise.

Efeserne 1:7,8,12,14,18
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, …

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:10,11
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen …

Salomos Ordsprog 16:4
Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.

Esaias 43:21
Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Esaias 61:3,11
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. …

Jeremias 33:9
Og byen skal være mig til et gledesnavn, til pris og pryd for alle jordens folkeslag, når de får høre om alt det gode jeg gjør imot den, og de skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir den.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Romerne 9:23,24
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet? …

2 Korintierne 4:15
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

2 Tessalonikerne 1:8-10
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, …

1 Timoteus 1:14-16
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. …

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

he.

Esaias 45:24,25
Bare i Herren, skal de si om mig, er rettferdighet og styrke; til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham. …

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Romerne 3:22-26
det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; …

Romerne 5:15-19
Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. …

Romerne 8:1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Filippenserne 3:9
og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

in.

Salmenes 22:20
Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste* fra hunders vold!

Salmenes 60:5
Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss!

Salomos Ordsprog 8:30,31
da var jeg verksmester hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn;…

Esaias 42:1
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.

Esaias 49:1-3
Hør på mig, I øer, og gi akt, I folk fra det fjerne! Herren har kalt mig fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. …

Sakarias 13:7
Sverd! Våkn op mot min hyrde, mot den mann som er min næste! sier Herren, hærskarenes Gud; slå hyrden, og fårene skal adspredes, og jeg vil igjen ta mig av de små*!

Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Matteus 17:5
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!

Johannes 3:35
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.

Johannes 10:17
Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen.

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

Lenker
Efeserne 1:6 InterlineærtEfeserne 1:6 flerspråkligEfesios 1:6 SpanskÉphésiens 1:6 FranskEpheser 1:6 TyskeEfeserne 1:6 ChineseEphesians 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
5idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, 6til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, 7i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, …
Kryssreferanser
Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Efeserne 1:12
forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

Efeserne 1:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden