Efeserne 1:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Dansk (1917 / 1931)
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Svenska (1917)
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

King James Bible
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

English Revised Version
in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,
Bibelen Kunnskap Treasury

whom.

Jobs 33:24
da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger.

Salmenes 130:7
Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham,

Daniel 9:24-26
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.…

Sakarias 9:11
For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i.

Sakarias 13:1,7
På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. …

Matteus 20:28
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Matteus 26:28
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.

Markus 14:24
Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange.

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Romerne 3:24
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

1 Timoteus 2:6
han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Hebreerne 9:12-15,22
og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. …

Hebreerne 10:4-12
for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. …

1 Peters 1:18,19
for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, …

1 Peters 2:24
han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

1 Johannes 2:2
og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

1 Johannes 4:10
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Apenbaring 5:9
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

Apenbaring 14:4
Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet,

the forgiveness.

2 Mosebok 34:7
han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd.

Salmenes 32:1,2
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. …

Salmenes 86:5
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig.

Salmenes 130:4
For hos dig er forlatelsen, forat du må fryktes.

Esaias 43:25
Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Esaias 55:6,7
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! …

Jeremias 31:34
og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

Daniel 9:9,19
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham, …

Jonas 4:2
Og han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land? Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde.

Mika 7:18
Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Lukas 1:77
for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

Lukas 7:40-42,47-50
Og Jesus svarte og sa til ham: Simon! jeg har noget å si dig. Han sier: Mester, si frem! …

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Johannes 20:23
Dersom I forlater nogen deres synder, da er de dem forlatt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 3:19
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Apostlenes-gjerninge 10:43
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Apostlenes-gjerninge 13:38,39
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse, …

Romerne 4:6-9
Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: …

Kolossenserne 2:13
Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser

Hebreerne 10:17,18
og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. …

1 Johannes 1:7-9
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. …

1 Johannes 2:12
Jeg skriver til eder, mine barn, fordi eders synder er eder forlatt for hans navns skyld;

to.

Efeserne 1:6
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

Efeserne 2:4,7
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Efeserne 3:8,16
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

Romerne 2:4
Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Romerne 3:24
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

Romerne 9:23
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

2 Korintierne 8:9
For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike.

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

*marg:

Lenker
Efeserne 1:7 InterlineærtEfeserne 1:7 flerspråkligEfesios 1:7 SpanskÉphésiens 1:7 FranskEpheser 1:7 TyskeEfeserne 1:7 ChineseEphesians 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
6til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, 7i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, 8som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, …
Kryssreferanser
Salmenes 130:7
Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham,

Matteus 6:12
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Romerne 2:4
Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Romerne 3:24
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

Romerne 3:25
som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Efeserne 1:8
som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efeserne 2:4
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

Efeserne 3:16
at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

Efeserne 1:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden