Apostlenes-gjerninge 10:43
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Dansk (1917 / 1931)
Ham give alle Profeterne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror paa ham, skal faa Syndernes Forladelse ved hans Navn.«

Svenska (1917)
Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.»

King James Bible
To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.

English Revised Version
To him bear all the prophets witness, that through his name every one that believeth on him shall receive remission of sins.
Bibelen Kunnskap Treasury

him.

Apostlenes-gjerninge 26:22
Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

Esaias 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det* og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Jeremias 31:34
og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

Daniel 9:24
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

Mika 7:18
Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Sakarias 13:1
På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.

Malakias 4:2
Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver,

Lukas 24:25-27,44-46
Da sa han til dem: I dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt! …

Johannes 1:45
Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!

Johannes 5:39,40
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig; …

1 Peters 1:11
idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;

Apenbaring 19:10
Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

through.

Apostlenes-gjerninge 3:16
Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mann som I ser og kjenner, og troen som virkedes ved ham, har gitt ham denne fulle førlighet for eders alles øine.

Apostlenes-gjerninge 4:10-12
da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. …

Johannes 20:31
men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

Romerne 5:1
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

whosoever.

Apostlenes-gjerninge 13:38,39
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse, …

Apostlenes-gjerninge 15:9
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Markus 16:16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Johannes 3:14-17
Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, …

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Romerne 8:1,34
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; …

Romerne 10:11
For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

Galaterne 3:22
men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror.

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 10:43 InterlineærtApostlenes-gjerninge 10:43 flerspråkligHechos 10:43 SpanskActes 10:43 FranskApostelgeschichte 10:43 TyskeApostlenes-gjerninge 10:43 ChineseActs 10:43 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 10
42Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. 43Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.
Kryssreferanser
Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 3:18
men Gud opfylte på denne måte det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulde lide.

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Apostlenes-gjerninge 13:39
og fra alt det som I ikke kunde rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror.

Apostlenes-gjerninge 15:9
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

Apostlenes-gjerninge 26:22
Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

Romerne 3:21
Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven,

Apostlenes-gjerninge 10:42
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden