Romerne 5:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Dansk (1917 / 1931)
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Svenska (1917)
Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

King James Bible
Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:

English Revised Version
Being therefore justified by faith, let us have peace with God through our Lord Jesus Christ;
Bibelen Kunnskap Treasury

being.

Romerne 5:9,18
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. …

Romerne 1:17
for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romerne 3:22,26-28,30
det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; …

Romerne 4:5,24,25
den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. …

Romerne 9:30
Hvad skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro;

Romerne 10:10
for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Habakuk 2:4
Se, opblåst og uærlig er hans sjel i ham*; men den rettferdige skal leve ved sin tro.

Johannes 3:16-18
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Apostlenes-gjerninge 13:38,39
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse, …

Galaterne 2:16
men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.

Galaterne 3:11-14,25
Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; …

Galaterne 5:4-6
I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden. …

Filippenserne 3:9
og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

Jakobs 2:23-26
og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. …

we have.

Romerne 5:10
For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

Romerne 1:7
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Romerne 10:15
og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap!

Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;

Romerne 15:13,33
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft! …

Jobs 21:21
For hvad bryr han sig om sitt hus efter sin død, når hans måneders tall er ute?

Salmenes 85:8-10
Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap. …

Salmenes 122:6
Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

Esaias 27:5
dersom de da ikke skulde søke vern hos mig, gjøre fred med mig, ja, gjøre fred med mig.

Esaias 32:17
Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.

Esaias 54:13
Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Esaias 55:12
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

Esaias 57:19-21
Herren skaper lebers grøde*; fred, fred for fjern og nær, sier han, og jeg læger ham.…

Sakarias 6:13
Ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet* og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellem dem begge.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Lukas 10:5,6
Men hvor I kommer inn i et hus, der skal I først si: Fred være med dette hus! …

Lukas 19:38,42
Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høieste! …

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Apostlenes-gjerninge 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

2 Korintierne 5:18-20
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, …

Efeserne 2:14-17
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, …

Kolossenserne 1:20
og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

Kolossenserne 3:15
Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

2 Tessalonikerne 3:16
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

Jakobs 2:23
og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.

through.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Johannes 20:31
men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

Efeserne 2:7
forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Lenker
Romerne 5:1 InterlineærtRomerne 5:1 flerspråkligRomanos 5:1 SpanskRomains 5:1 FranskRoemer 5:1 TyskeRomerne 5:1 ChineseRomans 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 5
1Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, 2ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …
Kryssreferanser
Esaias 27:5
dersom de da ikke skulde søke vern hos mig, gjøre fred med mig, ja, gjøre fred med mig.

Apostlenes-gjerninge 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Romerne 3:28
For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lov-gjerninger.

Romerne 5:11
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har fått forlikelsen.

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Kolossenserne 1:20
og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

Romerne 4:25
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden