Johannes 16:33
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Dansk (1917 / 1931)
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Svenska (1917)
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

King James Bible
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

English Revised Version
These things have I spoken unto you, that in me ye may have peace. In the world ye have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Bibelen Kunnskap Treasury

in me.

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Salmenes 85:8-11
Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap. …

Esaias 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. …

Mika 5:5
Og han skal være fred; når Assur kommer inn i vårt land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot ham syv hyrder, ja åtte menneskefyrster,

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Lukas 19:38
Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høieste!

Romerne 5:1,2
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, …

Efeserne 2:14-17
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, …

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Kolossenserne 1:20
og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

2 Tessalonikerne 3:16
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

Hebreerne 7:2
han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernæst også Salems konge, det er freds konge,

Hebreerne 13:20,21
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde, …

In the.

Johannes 15:19-21
Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. …

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Romerne 8:36
som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.

2 Korintierne 7:4
Jeg har stor tiltro til eder; jeg roser mig storlig av eder; jeg er full av trøst, jeg er overvettes rik på glede under all vår trengsel.

1 Tessalonikerne 3:4
for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet.

2 Timoteus 3:12
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Hebreerne 11:25
idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,

1 Peters 5:9
stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Apenbaring 7:14
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

but.

Johannes 14:1
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Apostlenes-gjerninge 23:11
Men natten efter stod Herren for ham og sa: Vær frimodig! likesom du vidnet om mig i Jerusalem, således skal du også vidne i Rom.

Apostlenes-gjerninge 27:22,25
Og nu ber jeg eder være ved godt mot; for ingen sjel iblandt eder skal forgå, men bare skibet. …

2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

1 Tessalonikerne 3:7
så blev vi da, brødre, trøstet over eder i all vår nød og trengsel, ved eders tro.

I.

Johannes 16:11
om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Johannes 12:31
Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,

1 Samuels 17:51,52
Og David sprang frem og stilte sig tett ved filisteren og tok og drog hans sverd ut av skjeden og drepte ham og hugg hans hode av med det. Og da filistrene så at deres kjempe var død, tok de flukten. …

Salmenes 68:18
Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.

1 Johannes 4:4
I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 Johannes 5:4
For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

Lenker
Johannes 16:33 InterlineærtJohannes 16:33 flerspråkligJuan 16:33 SpanskJean 16:33 FranskJohannes 16:33 TyskeJohannes 16:33 ChineseJohn 16:33 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 16
32se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. 33Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.
Kryssreferanser
Matteus 9:2
Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt.

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Johannes 15:18
Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Korintierne 4:7
Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss,

2 Korintierne 6:4
men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst,

1 Johannes 2:13
jeg skriver til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg skriver til eder, I unge, fordi I har seiret over den onde. Jeg har skrevet til eder, mine barn, fordi I kjenner Faderen;

Apenbaring 3:21
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Apenbaring 12:11
Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Johannes 16:32
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden