Apostlenes-gjerninge 14:22
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Dansk (1917 / 1931)
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.

Svenska (1917)
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

King James Bible
Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

English Revised Version
confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many tribulations we must enter into the kingdom of God.
Bibelen Kunnskap Treasury

Confirming.

Apostlenes-gjerninge 15:32,41
Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem, …

Apostlenes-gjerninge 18:23
Da han hadde vært der nogen tid, drog han ut, og vandret gjennem det galatiske land og Frygia fra ende til annen og styrket alle disiplene.

Esaias 35:3
Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke!

1 Korintierne 1:8
han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

1 Tessalonikerne 3:2-4,13
og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro, …

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

exhorting.

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 13:43
Og da synagoge-tjenesten var til ende, fulgte mange av jødene og av de gudsdyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, med Paulus og Barnabas; disse talte da med dem og formante dem til å holde fast ved Guds nåde.

Johannes 8:31,32
Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, …

Johannes 15:4-6,9,10
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. …

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Judas 1:3,20,21
I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige. …

we.

Matteus 10:21,22,38
Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død; …

Matteus 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig.

Lukas 22:28,29
Men I er de som har holdt ut hos mig i mine prøvelser, …

Lukas 24:26
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?

Johannes 12:25,26
Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. …

Johannes 16:1,2,33
Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt. …

Romerne 8:17
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

1 Tessalonikerne 3:4
for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet.

2 Timoteus 1:8
Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft,

2 Timoteus 2:11,12
Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; …

2 Timoteus 3:12
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

1 Peters 4:12-16
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; …

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apenbaring 7:14
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

enter.

Matteus 19:24
Atter sier jeg eder: Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike.

Markus 9:47
Og om ditt øie frister dig, da riv det ut! det er bedre at du går énøiet inn i Guds rike enn at du har to øine og kastes i helvede,

Markus 10:24,25
Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! …

Johannes 3:5
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

2 Peters 1:11
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 14:22 InterlineærtApostlenes-gjerninge 14:22 flerspråkligHechos 14:22 SpanskActes 14:22 FranskApostelgeschichte 14:22 TyskeApostlenes-gjerninge 14:22 ChineseActs 14:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 14
21Og efterat de hadde forkynt evangeliet der i byen og gjort mange disipler, vendte de tilbake til Lystra og Ikonium og Antiokia, 22idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler. 23Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til. …
Kryssreferanser
Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Johannes 15:18
Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder.

Johannes 15:20
Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Apostlenes-gjerninge 6:7
Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

Apostlenes-gjerninge 11:26
Og et helt år var de sammen der i menigheten og lærte en stor skare, og i Antiokia fikk disiplene først navnet kristne.

Apostlenes-gjerninge 11:29
Disiplene vedtok da, alt efter som enhver av dem hadde råd til, å sende noget til hjelp for de brødre som bodde i Judea.

Apostlenes-gjerninge 14:20
men mens disiplene flokket sig omkring ham, stod han op og gikk inn i byen. Den næste dag drog han med Barnabas avsted til Derbe.

Apostlenes-gjerninge 14:28
Og så blev de en ikke så kort tid hos disiplene.

Filippenserne 1:29
For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,

1 Tessalonikerne 3:3
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;

2 Timoteus 3:12
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

1 Peters 2:21
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

1 Peters 5:9
stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

Apostlenes-gjerninge 14:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden