1 Tessalonikerne 3:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;

Dansk (1917 / 1931)
for at ingen skulde blive vankelmodig i disse Trængsler; I vide jo selv, at dertil ere vi bestemte.

Svenska (1917)
så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Ty I veten själva att sådana äro oss förelagda.

King James Bible
That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.

English Revised Version
that no man be moved by these afflictions; for yourselves know that hereunto we are appointed.
Bibelen Kunnskap Treasury

moved.

Salmenes 112:6
For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne.

Apostlenes-gjerninge 2:25
For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øine, for han er ved min høire hånd, forat jeg ikke skal rokkes;

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Apostlenes-gjerninge 21:13
Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn.

Romerne 5:3
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet,

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Efeserne 3:13
Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -

Filippenserne 1:28
og ikke i nogen ting lar eder skremme av motstanderne; det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

2 Tessalonikerne 1:4
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

2 Timoteus 1:8
Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft,

1 Peters 4:12-14
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; …

Apenbaring 2:10,13
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! …

we are.

1 Tessalonikerne 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

Matteus 10:16-18
Se, jeg sender eder som får midt iblandt ulver; vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer! …

Matteus 24:9,10
Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. …

Lukas 21:12
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld;

Johannes 15:19-21
Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. …

Johannes 16:2,33
De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. …

Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Apostlenes-gjerninge 20:23
men bare at den Hellige Ånd i by efter by vidner for mig og sier at bånd og trengsler venter mig.

Apostlenes-gjerninge 21:11,13
han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender. …

Romerne 8:35-37
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

1 Korintierne 4:9
For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.

2 Timoteus 3:11,12
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. …

1 Peters 2:21
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

1 Peters 4:12
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig;

Lenker
1 Tessalonikerne 3:3 Interlineært1 Tessalonikerne 3:3 flerspråklig1 Tesalonicenses 3:3 Spansk1 Thessaloniciens 3:3 Fransk1 Thessalonicher 3:3 Tyske1 Tessalonikerne 3:3 Chinese1 Thessalonians 3:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 3
2og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro, 3at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det; 4for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

1 Tessalonikerne 3:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden