Apostlenes-gjerninge 20:24
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Dansk (1917 / 1931)
Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har faaet af den Herre Jesus, at vidne om Guds Naades Evangelium.

Svenska (1917)
Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.

King James Bible
But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.

English Revised Version
But I hold not my life of any account, as dear unto myself, so that I may accomplish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
Bibelen Kunnskap Treasury

none.

Apostlenes-gjerninge 21:13
Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn.

Romerne 8:35-39
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

2 Korintierne 4:1,8,9,16-18
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; …

2 Korintierne 6:4-10
men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst, …

2 Korintierne 7:4
Jeg har stor tiltro til eder; jeg roser mig storlig av eder; jeg er full av trøst, jeg er overvettes rik på glede under all vår trengsel.

2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

Efeserne 3:13
Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -

1 Tessalonikerne 2:2
men enda vi forut hadde lidt og var blitt mishandlet i Filippi, som I vet, fikk vi dog frimodighet i vår Gud til å tale Guds evangelium til eder under megen strid.

1 Tessalonikerne 3:3
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;

2 Timoteus 1:12
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.

2 Timoteus 3:11
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Hebreerne 10:34
For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom.

Hebreerne 12:1-3
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, …

neither.

2 Korintierne 5:8
vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren.

Filippenserne 1:20-23
efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i nogen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. …

Filippenserne 2:17
Men om jeg og blir ofret mens jeg gjør altertjeneste og bærer eders tro frem som offer, så gleder jeg mig, og gleder mig sammen med eder alle;

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

1 Johannes 3:16
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.

Apenbaring 12:11
Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

I might.

Johannes 17:4
Jeg har herliggjort dig på jorden idet jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt mig å gjøre;

1 Korintierne 9:24-27
Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! …

Filippenserne 3:13-15
Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. …

2 Timoteus 4:6-8
For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden. …

and the.

Apostlenes-gjerninge 1:17
han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste.

Apostlenes-gjerninge 9:15
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Apostlenes-gjerninge 22:21
Og han sa til mig: Dra ut! for jeg vil sende dig ut til hedningefolk langt borte.

Apostlenes-gjerninge 26:17,18
idet jeg frir dig ut fra folket og hedningene, som jeg sender dig til …

1 Korintierne 9:17,18
For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd. …

2 Korintierne 4:1
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

Galaterne 1:1
Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,

Titus 1:3
men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling

to testify.

Apostlenes-gjerninge 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

Johannes 15:27
Men også I skal vidne; for I har vært med mig fra begynnelsen av.

Hebreerne 2:3,4
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, …

the gospel.

Apostlenes-gjerninge 14:3
De blev nu en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt nådesord vidnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender.

Lukas 2:10,11
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

Romerne 3:24-26
og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, …

Romerne 4:4
men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet;

Romerne 5:20,21
Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større, …

Romerne 11:6
men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde.

Efeserne 1:6
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

Efeserne 2:4-10
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Titus 3:4-7
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 20:24 InterlineærtApostlenes-gjerninge 20:24 flerspråkligHechos 20:24 SpanskActes 20:24 FranskApostelgeschichte 20:24 TyskeApostlenes-gjerninge 20:24 ChineseActs 20:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 20
23men bare at den Hellige Ånd i by efter by vidner for mig og sier at bånd og trengsler venter mig. 24Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium. 25Og nu, se, jeg vet at I aldri mere skal se mitt åsyn, alle I som jeg gikk omkring iblandt og forkynte riket. …
Kryssreferanser
Lukas 16:28
- for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Apostlenes-gjerninge 1:17
han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste.

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 13:25
Men da Johannes fullendte sitt løp, sa han: Den I holder mig for å være, er jeg ikke; men se, det kommer en efter mig, hvis sko jeg ikke er verdig til å løse av hans føtter.

Apostlenes-gjerninge 15:7
Da det nu blev et skarpt ordskifte, stod Peter op og sa til dem: Brødre! I vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg iblandt eder at ved min munn skulde hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen.

Apostlenes-gjerninge 18:5
Da nu Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus helt optatt av å lære, idet han vidnet for jødene at Jesus er Messias.

Apostlenes-gjerninge 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

Apostlenes-gjerninge 20:23
men bare at den Hellige Ånd i by efter by vidner for mig og sier at bånd og trengsler venter mig.

Apostlenes-gjerninge 20:32
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

Apostlenes-gjerninge 21:13
Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn.

Romerne 8:36
som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.

Filippenserne 2:30
for det var for Kristi gjernings skyld han kom døden nær, da han våget sitt liv for å utfylle savnet av eder i tjenesten mot mig.

2 Timoteus 4:7
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Apenbaring 6:11
Og det blev gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det blev sagt til dem at de ennu skulde slå sig til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulde slåes ihjel likesom de selv, blev fullt.

Apostlenes-gjerninge 20:23
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden