Titus 2:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

Svenska (1917)
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;

King James Bible
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

English Revised Version
For the grace of God hath appeared, bringing salvation to all men,
Bibelen Kunnskap Treasury

the grace.

Titus 3:4,5
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Sakarias 4:7
Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen* frem under høie rop: Nåde, nåde være med den!

Sakarias 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Johannes 1:14,16,17
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. …

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 13:43
Og da synagoge-tjenesten var til ende, fulgte mange av jødene og av de gudsdyrkere som hadde tatt ved jødenes tro, med Paulus og Barnabas; disse talte da med dem og formante dem til å holde fast ved Guds nåde.

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Romerne 4:4,5
men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet; …

Romerne 5:2,15,20,21
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …

Romerne 11:5,6
Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse; …

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Galaterne 2:21
Jeg akter ikke Guds nåde for intet; for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves.

Efeserne 1:6,7
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Efeserne 2:5,8
gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - …

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

1 Timoteus 1:14
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

Hebreerne 2:9
men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

Hebreerne 12:15
Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,

1 Peters 1:10-12
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, …

1 Peters 5:5-12
Likeså skal I yngre underordne eder under de eldre, og I alle skal iklæ eder ydmykhet mot hverandre; for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. …

bringeth, etc.

Salmenes 96:1-3,10
Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden! …

Salmenes 98:1-3
En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham. …

Salmenes 117:1,2
Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk! …

Esaias 2:2,3
Og det skal skje i de siste dager*, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.…

Esaias 45:22
Vend eder til mig og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen.

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 52:10
Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øine, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.

Esaias 60:1-3
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Lukas 3:6
og alt kjød skal se Guds frelse.

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Apostlenes-gjerninge 13:47
For så er Herrens bud til oss: Jeg har satt dig til et lys for hedninger, forat du skal være til frelse inntil jordens ende.

Johannes 1:9
Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

Romerne 15:9-19
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn. …

Efeserne 3:6-8
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet, …

Kolossenserne 1:6,23
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet, …

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Lenker
Titus 2:11 InterlineærtTitus 2:11 flerspråkligTito 2:11 SpanskTite 2:11 FranskTitus 2:11 TyskeTitus 2:11 ChineseTitus 2:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 2
11For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, …
Kryssreferanser
Salmenes 67:2
forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.

Apostlenes-gjerninge 17:30
Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig,

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

Titus 3:4
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret,

Titus 2:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden