Titus 2:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Dansk (1917 / 1931)
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

Svenska (1917)
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

King James Bible
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

English Revised Version
instructing us, to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly and righteously and godly in this present world;
Bibelen Kunnskap Treasury

Teaching.

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Johannes 6:25
Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham: Rabbi! når er du kommet hit?

1 Tessalonikerne 4:9
Men om broderkjærligheten trenger I ikke til at nogen skriver til eder; for I er selv lært av Gud til å elske hverandre;

Hebreerne 8:11
og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største iblandt dem;

1 Johannes 2:27
Og I - den salvelse som I fikk av ham, den blir i eder, og I trenger ikke til at nogen skal lære eder; men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte eder!

denying.

Esaias 55:6,7
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! …

Esekiel 18:30,31
Derfor vil jeg dømme eder, Israels hus, hver efter hans veier, sier Herren, Israels Gud. Vend om og vend eder bort fra alle eders overtredelser, forat ikke nogen misgjerning skal bli eder til fall! …

Esekiel 33:14,15
Og når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø, og han vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, …

Matteus 3:8-10
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, …

Matteus 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig.

Lukas 1:75
i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.

Romerne 6:4-6,12,19
Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. …

Romerne 8:13
for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Romerne 13:12,13
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! …

1 Korintierne 6:9-11
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, …

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Galaterne 5:24
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Efeserne 4:22-25
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, …

Kolossenserne 1:22
eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,

Kolossenserne 3:5-9
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse; …

1 Tessalonikerne 4:7
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

Jakobs 4:8-10
hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede! …

1 Peters 2:11,12
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen, …

1 Peters 4:2-5
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. …

2 Peters 1:4
og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,

2 Peters 2:20-22
For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. …

1 Johannes 2:15-17
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; …

Judas 1:18
hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem efter sine ugudelige lyster!

live.

Salmenes 105:45
forat de skulde holde hans forskrifter og ta vare på hans lover. Halleluja!

Esekiel 36:27
Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Matteus 5:19,20
Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. …

Lukas 1:6,75
De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter. …

Lukas 3:9-13
Øksen ligger også allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. …

Apostlenes-gjerninge 24:16,25
Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. …

Romerne 6:19
Jeg taler på menneskelig vis for eders kjøds skrøpelighets skyld. For likesom I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse!

1 Timoteus 4:12
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

1 Peters 1:14-18
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, …

2 Peters 1:5-8
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

2 Peters 3:11
Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt,

1 Johannes 2:6
Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Apenbaring 14:12
Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

soberly.

Titus 2:4
forat de kan lære de unge kvinner å elske sine menn og sine barn,

godly.

Salmenes 4:3
Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

2 Korintierne 1:12
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

this.

Johannes 14:30
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,

Johannes 17:14,15
Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. …

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Galaterne 1:4
han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;

Efeserne 2:2
som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

2 Timoteus 4:10
For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

1 Johannes 5:19
Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

Lenker
Titus 2:12 InterlineærtTitus 2:12 flerspråkligTito 2:12 SpanskTite 2:12 FranskTitus 2:12 TyskeTitus 2:12 ChineseTitus 2:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 2
11For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, 13mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, …
Kryssreferanser
Matteus 12:32
Og om nogen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham forlatt; men om nogen taler mot den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne verden eller i den kommende.

Apostlenes-gjerninge 24:25
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

1 Timoteus 6:9
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

1 Timoteus 6:17
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte,

2 Timoteus 3:12
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Titus 3:3
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

Titus 2:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden