2 Korintierne 1:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

Dansk (1917 / 1931)
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

Svenska (1917)
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

King James Bible
For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

English Revised Version
For our glorying is this, the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God, we behaved ourselves in the world, and more abundantly to you-ward.
Bibelen Kunnskap Treasury

our rejoicing.

Jobs 13:15
Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

Jobs 23:10-12
For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet. …

Jobs 27:5,6
Det være langt fra mig å gi eder rett! Inntil jeg opgir ånden, lar jeg ikke min brødefrihet tas fra mig. …

Jobs 31:1-40
En pakt hadde jeg gjort med mine øine, at jeg ikke skulde se på en jomfru. …

Salmenes 7:3-5
Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender, …

Salmenes 44:17-21
Alt dette er kommet over oss, enda vi ikke har glemt dig og ikke sveket din pakt. …

Esaias 38:3
og sa: Akk, Herre! kom dog i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i trofasthet og med helt hjerte og gjort hvad godt er i dine øine! Og Esekias gråt høit.

Apostlenes-gjerninge 24:16
Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

Romerne 9:1
Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vidner med mig i den Hellige Ånd,

1 Korintierne 4:4
for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.

Galaterne 6:4
Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros bare efter det han selv er, og ikke efter det som næsten er;

1 Timoteus 1:5,19,20
Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro. …

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

1 Peters 3:16,21
idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. …

1 Johannes 3:19-22
Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; …

simplicity.

2 Korintierne 11:3
men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

Romerne 16:18,19
for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter. …

godly.

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

2 Korintierne 8:8
Dette sier jeg ikke som et bud, men ved andres iver vil jeg også prøve ektheten av eders kjærlighet.

Josvas 24:14
Så frykt nu Herren og tjen ham i opriktighet og troskap, og skill eder av med de guder som eders fedre dyrket på hin side elven og i Egypten og tjen Herren!

1 Korintierne 5:8
La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!

Efeserne 6:14
Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

Filippenserne 1:10
forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

Titus 2:7
idet du i alle måter ter dig selv som et forbillede i gode gjerninger, og i din lære viser renhet, verdighet,

not.

2 Korintierne 1:17
Da jeg nu altså vilde dette, gikk jeg da kan hende lettsindig frem? eller hvad jeg foresetter mig, foresetter jeg mig det på kjødelig vis, så at der hos mig skulde være både ja, ja og nei, nei?

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

2 Korintierne 10:2-4
men jeg ber om at når jeg nu kommer, må jeg slippe for å være djerv med den frimodighet hvormed jeg akter å gå dristig frem mot somme folk som akter oss for slike som vandrer på kjødelig vis. …

2 Korintierne 12:15-19
Men jeg vil med glede ofre, ja bli ofret for eders sjeler, om jeg enn elskes dess mindre av eder jo mere jeg elsker eder. …

1 Korintierne 2:4,5,13
og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, …

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

Jakobs 3:13-18
Hvem er vis og forstandig blandt eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet! …

Jakobs 4:6
Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

we have.

Lenker
2 Korintierne 1:12 Interlineært2 Korintierne 1:12 flerspråklig2 Corintios 1:12 Spansk2 Corinthiens 1:12 Fransk2 Korinther 1:12 Tyske2 Korintierne 1:12 Chinese2 Corinthians 1:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 1
12For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. 13For vi skriver ikke annet til eder enn det I leser eller skjønner, og jeg håper at I og skal skjønne det inntil enden …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 23:1
Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.

1 Korintierne 1:17
For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft.

1 Korintierne 4:4
for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.

1 Korintierne 12:8
For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd;

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

1 Tessalonikerne 2:10
I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende,

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

Jakobs 3:15
Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk;

2 Korintierne 1:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden