1 Timoteus 1:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro.

Dansk (1917 / 1931)
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

Svenska (1917)
Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.

King James Bible
Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:

English Revised Version
But the end of the charge is love out of a pure heart and a good conscience and faith unfeigned:
Bibelen Kunnskap Treasury

the end.

Romerne 10:4
For Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror.

Romerne 13:8-10
Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven. …

Galaterne 5:13,14,22
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet! …

1 Johannes 4:7-14
I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. …

charity.

Markus 12:28-34
Og en av de skriftlærde, som hadde hørt deres ordskifte, gikk til ham, da han forstod at han hadde svart dem godt, og han spurte ham: Hvilket bud er det første av alle? …

Romerne 14:15
For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du ikke lenger i kjærlighet; før ikke ved din mat den i fortapelse som Kristus er død for!

1 Korintierne 8:1-3
Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger; …

1 Korintierne 13:1-13
Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. …

1 Korintierne 14:1
Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

1 Peters 4:8
og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

2 Peters 1:7
og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.

a pure.

Salmenes 24:4
Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

Salmenes 51:10
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Jeremias 4:14
Tvett ondskapen av ditt hjerte, Jerusalem, så du kan bli frelst! Hvor lenge skal dine syndige tanker bo i ditt indre?

Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

Matteus 12:35
Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forråd.

Apostlenes-gjerninge 15:9
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter.

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Jakobs 4:8
hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

1 Peters 1:22
Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet,

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

a good.

1 Timoteus 1:19
idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro;

1 Timoteus 3:9
sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.

Apostlenes-gjerninge 23:1
Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.

Apostlenes-gjerninge 24:16
Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

Romerne 9:1
Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vidner med mig i den Hellige Ånd,

2 Korintierne 1:12
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

Titus 1:15
Alt er rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent; både deres sinn og deres samvittighet er urene.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hebreerne 10:22
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

1 Peters 3:16,21
idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. …

faith.

Galaterne 5:6
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

2 Timoteus 1:5
da jeg er blitt minnet om den uskrømtede tro som er i dig, den som først bodde i din mormor Lois og din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i dig.

Hebreerne 11:5,6
Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud; …

1 Johannes 3:23
Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Lenker
1 Timoteus 1:5 Interlineært1 Timoteus 1:5 flerspråklig1 Timoteo 1:5 Spansk1 Timothée 1:5 Fransk1 Timotheus 1:5 Tyske1 Timoteus 1:5 Chinese1 Timothy 1:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 1
4og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu. 5Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro. 6Fra dette har nogen faret vill og vendt sig bort til tomt snakk, …
Kryssreferanser
5 Mosebok 10:12
Og nu, Israel, hvad krever Herren din Gud av dig uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel,

Sefanias 3:7
Jeg sa: Bare du* vil frykte mig, ta mot tukt; da skal din bolig ikke bli utryddet, ikke noget skje av det jeg har besluttet mot dig. Men de har tvert imot lagt vinn på å forderve alle sine gjerninger.

Romerne 12:9
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

1 Timoteus 1:18
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

1 Timoteus 1:19
idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro;

1 Timoteus 3:9
sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

2 Timoteus 1:5
da jeg er blitt minnet om den uskrømtede tro som er i dig, den som først bodde i din mormor Lois og din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i dig.

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

1 Peters 3:16
idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn.

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

1 Johannes 3:10
På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

1 Timoteus 1:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden