5 Mosebok 10:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og nu, Israel, hvad krever Herren din Gud av dig uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel,

Dansk (1917 / 1931)
Og nu, Israel! Hvad andet kræver HERREN din Gud af dig, end at du skal frygte HERREN din Gud, saa du vandrer paa alle hans Veje, og at du skal elske ham og tjene HERREN din Gud af hele dit Hjerte og hele din Sjæl,

Svenska (1917)
Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,

King James Bible
And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,

English Revised Version
And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,
Bibelen Kunnskap Treasury

what doth

Jeremias 7:22,23
For jeg har ikke talt med eders fedre og ikke gitt dem befaling på den dag jeg førte dem ut av Egyptens land, om brennoffer og slaktoffer; …

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Matteus 11:29,30
Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. …

1 Johannes 5:3
For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

fear

5 Mosebok 6:13
Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge.

Salmenes 34:9
Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

Salmenes 128:1
En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Jeremias 32:39,40
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem. …

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

1 Peters 1:17
Og når I påkaller som Fader ham som dømmer uten å gjøre forskjell, efter enhvers gjerning, da ferdes i frykt i eders utlendighets tid,

to walk

5 Mosebok 5:33
På hele den vei Herren eders Gud har befalt eder, skal I vandre, så I må leve, og det må gå eder vel, og eders dager bli mange i det land I skal ta i eie.

Josvas 22:5
Men gi nøie akt på å holde det bud og den lov Moses, Herrens tjener, gav eder, å elske Herren eders Gud og å vandre på alle hans veier og holde hans bud og holde fast ved ham og tjene ham av alt eders hjerte og av all eders sjel.

Salmenes 81:13
O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

Esekiel 11:20
så de skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre efter dem; og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Titus 2:11,12
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

1 Peters 1:15,16
men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! …

love

5 Mosebok 6:5
Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

5 Mosebok 11:13
Dersom I nu er lydige mot mine bud, som jeg gir eder idag, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham av alt eders hjerte og av all eders sjel,

5 Mosebok 30:16,20
idet jeg idag byder dig å elske Herren din Gud, å vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne dig i det land du kommer inn i og skal ta i eie. …

Salmenes 18:1
Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. (2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

Salmenes 145:20
Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.

Matteus 22:37
Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

Markus 12:29-33
Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, …

Lukas 10:27
Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv.

Lukas 11:42
Men ve eder, I fariseere, I som gir tiende av mynte og rute og alle slags maturter, og ikke spør efter rett og kjærlighet til Gud! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

1 Johannes 2:15
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham;

1 Johannes 4:19,20
Vi elsker fordi han elsket oss først. …

1 Johannes 5:2,5
På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. …

to serve

Jobs 36:11
Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede.

Sefanias 3:9
For da vil jeg gi folkene nye, rene leber, så de alle påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn.

Romerne 1:9
For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu,

Hebreerne 12:28
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

God with all

5 Mosebok 4:29
Der skal I søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel.

Lenker
5 Mosebok 10:12 Interlineært5 Mosebok 10:12 flerspråkligDeuteronomio 10:12 SpanskDeutéronome 10:12 Fransk5 Mose 10:12 Tyske5 Mosebok 10:12 ChineseDeuteronomy 10:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 10
12Og nu, Israel, hvad krever Herren din Gud av dig uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, 13så du tar vare på Herrens bud og hans lover, som jeg byder dig idag, forat det kan gå dig vel? …
Kryssreferanser
Matteus 22:37
Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

1 Timoteus 1:5
Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro.

2 Mosebok 23:25
I skal tjene Herren eders Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra dig;

5 Mosebok 4:29
Der skal I søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel.

5 Mosebok 5:33
På hele den vei Herren eders Gud har befalt eder, skal I vandre, så I må leve, og det må gå eder vel, og eders dager bli mange i det land I skal ta i eie.

5 Mosebok 6:2
forat du skal frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byder dig, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og forat dine dager må bli mange.

5 Mosebok 6:5
Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

5 Mosebok 6:24
Og Herren bød oss å holde alle disse lover, å frykte Herren vår Gud, forat det skulde gå oss vel alle dager, og han holde oss i live, som det er gått til denne dag.

5 Mosebok 10:11
Og Herren sa til mig: Stå op og gå avsted og dra frem foran folket, forat de kan komme inn i det land jeg har svoret deres fedre å ville gi dem, og ta det i eie.

5 Mosebok 10:13
så du tar vare på Herrens bud og hans lover, som jeg byder dig idag, forat det kan gå dig vel?

5 Mosebok 11:1
Så skal du da elske Herren din Gud og ta vare på det han vil ha varetatt, hans lover og hans forskrifter og hans bud, alle dager.

Josvas 24:14
Så frykt nu Herren og tjen ham i opriktighet og troskap, og skill eder av med de guder som eders fedre dyrket på hin side elven og i Egypten og tjen Herren!

1 Kongebok 3:3
Salomo elsket Herren, så han fulgte sin far Davids forskrifter; dog ofret han på haugene og brente røkelse der.

Salmenes 119:2
Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

Predikerens 12:13
Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

5 Mosebok 10:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden