Matteus 11:29
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.

Dansk (1917 / 1931)
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

Svenska (1917)
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

King James Bible
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

English Revised Version
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Bibelen Kunnskap Treasury

my.

Matteus 7:24
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;

Matteus 17:5
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!

Johannes 13:17
Vet I dette, da er I salige, så sant I gjør det.

Johannes 14:21-24
Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. …

Johannes 15:10-14
Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. …

1 Korintierne 9:21
for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov - om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus - for å vinne dem som er uten lov;

2 Korintierne 10:5
idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

1 Tessalonikerne 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.

2 Tessalonikerne 1:8
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

and learn.

Matteus 11:27
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Lukas 6:46-48
Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? …

Lukas 8:35
Folk kom da ut for å se hvad som hadde hendt, og de kom til Jesus, og fant mannen som de onde ånder var faret ut av, sittende påklædd og ved sans og samling ved Jesu føtter, og de blev forferdet.

Lukas 10:39-42
Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord. …

Johannes 13:15
For jeg har gitt eder et forbillede, forat I skal gjøre som jeg har gjort med eder.

Apostlenes-gjerninge 3:22,23
Moses har jo sagt: En profet, likesom mig, skal Herren eders Gud opreise eder av eders brødre; ham skal I høre i alt det som han taler til eder; …

Apostlenes-gjerninge 7:37
Han er den Moses som sa til Israels barn: En profet, likesom mig, skal Gud opreise eder av eders brødre.

Efeserne 4:20,21
Men I har ikke lært Kristus således å kjenne, …

Filippenserne 2:5
La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,

1 Johannes 2:6
Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

for.

Matteus 12:19,20
Han skal ikke trette eller rope, og ingen skal høre hans røst på gatene; …

Matteus 21:5
Si til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, saktmodig og ridende på et asen, på trældyrets fole.

4 Mosebok 12:3
Men Moses var en meget saktmodig mann, mere enn alle mennesker på jorden.

Salmenes 131:1
En sang ved festreisene; av David. Herre! Mitt hjerte er ikke stolt, og mine øine er ikke høie, og jeg gir mig ikke av med ting som er mig for store og for underlige.

Esaias 42:1-4
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.…

Sakarias 9:9
Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

Lukas 9:51-56
Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op, …

2 Korintierne 10:1
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder;

Filippenserne 2:7,8
men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, …

1 Peters 2:21-23
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, …

and ye.

Matteus 11:28
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Jeremias 6:16
Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Hebreerne 4:3-11
For vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, således som han har sagt: Så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile - enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll blev lagt. …

Lenker
Matteus 11:29 InterlineærtMatteus 11:29 flerspråkligMateo 11:29 SpanskMatthieu 11:29 FranskMatthaeus 11:29 TyskeMatteus 11:29 ChineseMatthew 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 11
28Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! 29Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. 30For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.
Kryssreferanser
4 Mosebok 12:3
Men Moses var en meget saktmodig mann, mere enn alle mennesker på jorden.

Salmenes 116:7
Kom igjen, min sjel, til din ro! For Herren har gjort vel imot dig.

Salomos Ordsprog 3:17
Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.

Esaias 28:12
han som sa til dem: Dette er ro, unn den mødige ro, og dette er hvile. Men de vilde ikke høre.

Esaias 29:19
Og de saktmodige skal glede sig enn mere i Herren, og de fattige blandt menneskene skal fryde sig i Israels Hellige;

Jeremias 6:16
Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Johannes 13:15
For jeg har gitt eder et forbillede, forat I skal gjøre som jeg har gjort med eder.

2 Korintierne 10:1
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder;

Efeserne 4:20
Men I har ikke lært Kristus således å kjenne,

Filippenserne 2:5
La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,

1 Peters 2:21
For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

1 Johannes 2:6
Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Matteus 11:28
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden