2 Tessalonikerne 1:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

Dansk (1917 / 1931)
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

Svenska (1917)
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.

King James Bible
In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

English Revised Version
in flaming fire, rendering vengeance to them that know not God, and to them that obey not the gospel of our Lord Jesus:
Bibelen Kunnskap Treasury

flaming.

1 Mosebok 3:24
Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre.

5 Mosebok 4:11
Da kom I nær til og stod nedenfor fjellet, mens fjellet stod i brennende lue like inn i himmelen, og der var mørke og skyer og skodde.

5 Mosebok 5:5
Jeg stod dengang mellem Herren og eder for å kunngjøre eder Herrens ord, for I var redde for ilden og gikk ikke op på fjellet. Og han sa:

Salmenes 21:8,9
Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn. …

Salmenes 50:2-6
Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem. …

Daniel 7:10
En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.

Matteus 25:41,46
Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler! …

Hebreerne 10:27
men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Hebreerne 12:29
For vår Gud er en fortærende ild.

2 Peters 3:7,10-12
Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. …

Apenbaring 20:10,14,15
Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet. …

Apenbaring 21:8
Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død.

taking.

5 Mosebok 32:35,41,42
Mig hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem. …

Salmenes 2:9-12
Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. …

Salmenes 94:1
Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!

Esaias 61:2
til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,

Esaias 63:4-6
For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsnings-år var kommet; …

Hebreerne 10:30
Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk.

Apenbaring 6:10,16,17
og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? …

that know.

2 Mosebok 5:2
Men Farao sa: Hvem er Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren, og heller ikke vil jeg la Israel fare.

1 Samuels 2:12
Men Elis sønner var ryggesløse; de brydde sig ikke om Herren.

Salmenes 9:10
Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

Salmenes 79:6
Utøs din harme over hedningene, som ikke kjenner dig, og over de riker som ikke påkaller ditt navn!

Esaias 27:11
når dens grener blir tørre, brytes de av, kvinner kommer og gjør op ild med dem. For dette er ikke noget forstandig folk; derfor forbarmer dets skaper sig ikke over det, og han som dannet det, er ikke nådig mot det.

Jeremias 9:6
Du bor midt i svik; i sin svik vil de ikke kjenne mig, sier Herren.

Sefanias 1:6
og dem som har vendt sig bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt efter ham.

Johannes 3:19
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.

Johannes 8:19
De sa da til ham: Hvor er din Fader? Jesus svarte: I kjenner hverken mig eller min Fader; kjente I mig, da kjente I også min Fader.

Romerne 1:28
Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

1 Korintierne 15:34
Våkn op for alvor og synd ikke! for somme har ikke kjennskap til Gud; til skam for eder sier jeg det.

1 Tessalonikerne 4:5
ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud;

and that.

5 Mosebok 4:30
Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over dig, i de siste dager, da skal du omvende dig til Herren din Gud og høre på hans røst.

Salmenes 18:44
Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

Esaias 1:19
Er I villige og hører, skal I ete landets gode ting,

Apostlenes-gjerninge 6:7
Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Romerne 1:5
ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,

Romerne 2:7,8
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, …

Romerne 6:16
vet I ikke at når I byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er I også tjenere under den som I så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Romerne 10:16
Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier: Herre! hvem trodde vel det han hørte av oss?

Romerne 15:18
for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,

Romerne 16:26
men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,

2 Korintierne 10:5
idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

Galaterne 3:1
I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet?

Hebreerne 2:3
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 11:8
Ved tro var Abraham lydig da han blev kalt, så han drog ut til det sted han skulde få til arv, og han drog ut uten å vite hvorhen han skulde komme;

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

1 Peters 3:6
likesom Sara var Abraham lydig og kalte ham herre; og hennes barn er I blitt når I gjør det gode og ikke lar eder skremme av noget.

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Lenker
2 Tessalonikerne 1:8 Interlineært2 Tessalonikerne 1:8 flerspråklig2 Tesalonicenses 1:8 Spansk2 Thessaloniciens 1:8 Fransk2 Thessalonicher 1:8 Tyske2 Tessalonikerne 1:8 Chinese2 Thessalonians 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 1
7men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, 8med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, 9de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, …
Kryssreferanser
Salmenes 79:6
Utøs din harme over hedningene, som ikke kjenner dig, og over de riker som ikke påkaller ditt navn!

Esaias 1:28
Men undergang skal ramme alle overtredere og syndere, og de som forlater Herren, skal omkomme;

Jeremias 10:25
Utøs din harme over hedningene, som ikke kjenner dig, og over de ætter som ikke påkaller ditt navn! For de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham, og hans bolig har de lagt øde.

Romerne 2:8
men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.

Galaterne 4:8
Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder;

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Judas 1:7
likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.

2 Tessalonikerne 1:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden