Romerne 2:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.

Dansk (1917 / 1931)
men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme.

Svenska (1917)
Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.

King James Bible
But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,

English Revised Version
but unto them that are factious, and obey not the truth, but obey unrighteousness, shall be wrath and indignation,
Bibelen Kunnskap Treasury

contentious.

Salomos Ordsprog 13:10
Ved overmot voldes bare trette, men hos dem som lar sig råde, er visdom.

1 Korintierne 11:16
Men dersom nogen vil være trettekjær, da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter.

1 Timoteus 6:3,4
Dersom nogen farer med fremmed lære og ikke holder sig til vår Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som hører til gudsfrykt, …

Titus 3:9
men dårlige stridsspørsmål og ættetavler og kiv og trette om loven skal du holde dig fra; for de er unyttige og gagnløse.

and do not.

Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

Romerne 10:16
Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier: Herre! hvem trodde vel det han hørte av oss?

Romerne 15:18
for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,

Jobs 24:13
Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier.

Esaias 50:10
Hvem blandt eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!

2 Tessalonikerne 1:8
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 11:8
Ved tro var Abraham lydig da han blev kalt, så han drog ut til det sted han skulde få til arv, og han drog ut uten å vite hvorhen han skulde komme;

1 Peters 3:1
Likeså I hustruer: Underordne eder under eders egne menn, så endog de som er vantro mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers ferd,

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

but obey.

Johannes 3:18-21
Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. …

2 Tessalonikerne 2:10-12
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. …

Hebreerne 3:12,13
Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud; …

indignation.

Romerne 9:22
Men om nu Gud, skjønt han vilde vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar, som var dannet til undergang,

Salmenes 90:11
Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?

Nahum 1:6
Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.

Hebreerne 10:27
men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige.

Apenbaring 14:10
da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine,

Apenbaring 16:19
Og den store by blev delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store, blev ihukommet for Gud, at den skulde få begeret med hans strenge vredes vin.

Lenker
Romerne 2:8 InterlineærtRomerne 2:8 flerspråkligRomanos 2:8 SpanskRomains 2:8 FranskRoemer 2:8 TyskeRomerne 2:8 ChineseRomans 2:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 2
7dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, 8men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. 9Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; …
Kryssreferanser
2 Krønikebok 6:23
så vil du høre fra himmelen og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett, så du gjengjelder den skyldige og lar hans gjerninger komme over hans eget hode, og dømmer den rettferdige rettferdig og lar ham få efter sin rettferdighet.

Salomos Ordsprog 11:23
De rettferdiges attrå er bare det som godt er; de ugudelige har vrede i vente.

Jeremias 34:18
Og jeg gir de menn som overtrådte min pakt, som ikke holdt ordene i den pakt som de oprettet for mitt åsyn, da de skar pakts-kalven i to stykker og så gikk mellem stykkene av den,

Esekiel 22:31
Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud.

2 Korintierne 12:20
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

Galaterne 5:20
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,

Filippenserne 1:17
men hine gjør det av trettesyke, ikke med ren hu, idet de mener å legge trengsel til mine lenker.

Filippenserne 2:3
ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv,

2 Tessalonikerne 1:8
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

2 Tessalonikerne 2:12
forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Jakobs 3:14
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!

Jakobs 3:16
for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er.

Romerne 2:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden