Esaias 50:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hvem blandt eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!

Dansk (1917 / 1931)
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Svenska (1917)
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

King James Bible
Who is among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.

English Revised Version
Who is among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant? he that walketh in darkness, and hath no light, let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.
Bibelen Kunnskap Treasury

is among

Salmenes 25:12,14
Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. …

Salmenes 111:10
Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Salmenes 112:1
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.

Salmenes 128:1
En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Predikerens 12:13
Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.

Malakias 3:16
Da talte de med hverandre de som frykter Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og tenker på hans navn.

obeyeth

Esaias 42:1
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Esaias 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det* og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

that walketh

Esaias 9:2
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Esaias 59:9
Derfor er retten* langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke; vi venter på lys, og se, det er mørke, vi venter på bare solskinn, og i dypeste natt må vi ferdes.

Jobs 29:3
da hans lampe skinte over mitt hode, da jeg ved hans lys vandret gjennem mørket,

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

Klagesangene 3:2
Mig har han ledet og ført i mørke og ikke i lys.

Johannes 8:12
Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

Johannes 12:46
Jeg er kommet som et lys til verden, forat hver den som tror på mig, ikke skal bli i mørket.

let

Esaias 26:3,4
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit. …

1 Samuels 30:6
Og selv kom David i stor nød, for folket sa at de vilde stene ham; så harme og sorgfulle var de alle sammen for sine sønners og døtres skyld. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud.

1 Krønikebok 5:20
og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

2 Krønikebok 20:12,20
Vår Gud! Vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hær som kommer imot oss, og vi vet ikke hvad vi skal gjøre; men til dig er våre øine vendt. …

Jobs 13:15
Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

Jobs 23:8-10
Men går jeg mot øst, så er han ikke der; går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham; …

Salmenes 27:13,14
O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! - …

Salmenes 28:7
Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Salmenes 40:1-4
Til sangmesteren; av David; en salme. (2) Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. …

Salmenes 42:11
Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salmenes 145:21
Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid.

Klagesangene 3:25,26
Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham. …

Mika 7:7-9
Men jeg vil skue ut efter Herren, bie på min frelses Gud; min Gud vil høre mig. …

2 Korintierne 1:8-10
For vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at den trengsel som kom over oss i Asia, var overmåte tung, mere enn vi kunde bære, så vi endog mistvilte om livet; …

1 Peters 5:7
og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.

Lenker
Esaias 50:10 InterlineærtEsaias 50:10 flerspråkligIsaías 50:10 SpanskÉsaïe 50:10 FranskJesaja 50:10 TyskeEsaias 50:10 ChineseIsaiah 50:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 50
9Se, Herren, Israels Gud, vil hjelpe mig; hvem er den som vil domfelle mig? Se, de skal alle sammen eldes som et klædebon; møll skal fortære dem. 10Hvem blandt eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud! 11Se, alle I som tender ild, som væbner eder med brandpiler, gå selv inn i luen av eders ild og blandt de brandpiler I har tendt! - Fra min hånd skal dette times eder; i pine skal I komme til å ligge.
Kryssreferanser
Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Esaias 9:2
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Esaias 10:20
På den tid skal levningen av Israel og de undkomne av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole på ham som slo det*, men de skal trofast stole på Herren, Israels Hellige.

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 26:4
Sett eders lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har vi en evig klippe.

Esaias 26:9
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.

Esaias 49:2
Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult mig i sin hånds skygge; han har gjort mig til en blank pil og gjemt mig i sitt kogger.

Esaias 49:3
Og han sa til mig: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.

Esaias 50:4
Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.

Daniel 3:28
Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.

Sefanias 3:12
Men jeg vil levne hos dig et bøiet og ringe folk*, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn.

Haggai 1:12
Og Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle som var igjen av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet for Herren.

Esaias 50:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden