Romerne 2:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Dansk (1917 / 1931)
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Svenska (1917)
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

King James Bible
To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:

English Revised Version
to them that by patience in well-doing seek for glory and honour and incorruption, eternal life:
Bibelen Kunnskap Treasury

patient.

Romerne 8:24,25
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? …

Jobs 17:9
men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft.

Salmenes 27:14
Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Salmenes 37:3,34
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! …

Klagesangene 3:25,26
Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham. …

Matteus 24:12,13
Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. …

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Johannes 6:66-69
Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. …

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Galaterne 6:9
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

2 Timoteus 4:7,8
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. …

Hebreerne 6:12,15
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene. …

Hebreerne 10:35,36
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn! …

Jakobs 5:7,8
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; …

Apenbaring 2:10,11
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! …

glory.

Romerne 8:18
For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Romerne 9:23
så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet?

Johannes 5:44
Hvorledes kan I tro, I som tar ære av hverandre, og den ære som er av den eneste Gud, den søker I ikke?

2 Korintierne 4:16-18
Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag. …

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

1 Peters 1:7,8
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse, …

1 Peters 4:13,14
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. …

immortality.

1 Korintierne 15:53,54
For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. …

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

eternal.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Johannes 2:25
Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

Lenker
Romerne 2:7 InterlineærtRomerne 2:7 flerspråkligRomanos 2:7 SpanskRomains 2:7 FranskRoemer 2:7 TyskeRomerne 2:7 ChineseRomans 2:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 2
6han som skal betale enhver efter hans gjerninger: 7dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, 8men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. …
Kryssreferanser
Esekiel 18:17
ikke forgriper sig på den elendige, ikke tar rente eller overmål, men gjør efter mine lover og følger mine bud, så skal han ikke dø for sin fars misgjernings skyld, han skal visselig få leve.

Matteus 25:46
Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Lukas 21:19
Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

Johannes 4:36
Den som høster, får lønn og samler frukt til evig liv, forat både den som sår og den som høster, kan glede sig sammen;

Romerne 2:10
men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.

1 Korintierne 15:42
Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet;

1 Korintierne 15:50
Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

1 Korintierne 15:53
For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet.

Efeserne 6:24
Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

Hebreerne 2:7
Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

Romerne 2:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden