Galaterne 6:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

Svenska (1917)
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

King James Bible
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

English Revised Version
And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Bibelen Kunnskap Treasury

us.

Malakias 1:13
Og I sier: Å, for en møie! Og I blåser av det, sier Herren, hærskarenes Gud, og I bærer frem slikt som er røvet, og det som er halt og sykt - sådant bærer I frem som offergave! Skulde slike gaver fra eder behage mig? sier Herren.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

2 Tessalonikerne 3:13
Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

Hebreerne 12:3
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler!

well.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

1 Peters 2:15
For således er det Guds vilje at I ved å gjøre det gode skal målbinde de uvettige menneskers vankundighet,

1 Peters 3:17
For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

1 Peters 4:19
Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

for.

3 Mosebok 26:4
da vil jeg gi eder regn i rette tid, og jorden skal gi sin grøde, og markens trær skal gi sin frukt.

5 Mosebok 11:14
da vil jeg gi eders land regn i rette tid, høstregn og vårregn, og du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje,

Salmenes 104:27
Alle venter de på dig, at du skal gi dem deres føde i sin tid.

Salmenes 145:15
Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid.

Jakobs 5:7
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn;

if.

Esaias 40:30,31
Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler. …

Sefanias 3:16
På den dag skal det sies til Jerusalem: Frykt ikke! Sion, la ikke dine hender synke!

*marg:

Matteus 24:13
Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Lukas 18:1
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.

2 Korintierne 4:1,16
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; …

Efeserne 3:13
Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -

Hebreerne 3:6,14
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden. …

Hebreerne 10:35-39
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn! …

Hebreerne 12:3,5
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler! …

Apenbaring 2:3,7,10,11,17,26-29
og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. …

Apenbaring 3:5,6,12,13
Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler. …

Apenbaring 3:21,22
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. …

Lenker
Galaterne 6:9 InterlineærtGalaterne 6:9 flerspråkligGálatas 6:9 SpanskGalates 6:9 FranskGalater 6:9 TyskeGalaterne 6:9 ChineseGalatians 6:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 6
8For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. 10La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!
Kryssreferanser
Salmenes 126:5
De som sår med gråt, skal høste fryderop.

Salomos Ordsprog 11:18
Den ugudelige vinner en lønn som svikter, men den som sår rettferdighet, får en lønn som varer.

Predikerens 11:1
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen.

Esaias 40:31
Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Jeremias 45:3
Du sa: Ve mig! For Herren har lagt sorg til min smerte; jeg er trett av mine sukk og finner ikke ro.

Matteus 10:22
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

2 Korintierne 4:1
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

2 Korintierne 9:6
Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser.

2 Tessalonikerne 3:13
Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

Hebreerne 12:3
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler!

Hebreerne 12:5
og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham;

Jakobs 5:7
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn;

Galaterne 6:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden