Hebreerne 3:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Dansk (1917 / 1931)
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.

Svenska (1917)
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.

King James Bible
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.

English Revised Version
but Christ as a son, over his house; whose house are we, if we hold fast our boldness and the glorying of our hope firm unto the end.
Bibelen Kunnskap Treasury

as.

Hebreerne 1:2
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Salmenes 2:6,7,12
Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! …

Esaias 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. …

Johannes 3:35,36
Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. …

Apenbaring 2:18
Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øine som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kobber:

whose.

Hebreerne 3:2,3
han som var tro mot den som gjorde ham dertil, likesom og Moses var i hele hans hus. …

Matteus 16:18
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Korintierne 6:19
Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

2 Korintierne 6:16
Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Efeserne 2:21,22
i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, …

1 Timoteus 3:15
men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

1 Peters 2:5
og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

if.

Hebreerne 3:14
for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden.

Hebreerne 4:11
La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebreerne 6:11
Men vi ønsker at enhver av eder må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden,

Hebreerne 10:23,35,38,39
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet - …

Matteus 10:22
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Matteus 24:13
Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Galaterne 6:9
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Apenbaring 2:25
bare hold fast ved det I har, inntil jeg kommer!

Apenbaring 3:11
Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone!

rejoicing.

Romerne 5:2
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

1 Tessalonikerne 5:16
Vær alltid glade,

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

1 Peters 1:3-6,8
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

Lenker
Hebreerne 3:6 InterlineærtHebreerne 3:6 flerspråkligHebreos 3:6 SpanskHébreux 3:6 FranskHebraeer 3:6 TyskeHebreerne 3:6 ChineseHebrews 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 3
5og Moses var vel tro i hele hans hus som tjener til å vidne om det som skulde tales, 6men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.
Kryssreferanser
Romerne 11:22
Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.

1 Korintierne 3:16
Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

Galaterne 6:10
La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Efeserne 3:12
i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.

1 Timoteus 3:15
men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Hebreerne 1:2
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,

Hebreerne 3:14
for vi har fått del med Kristus, såfremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden.

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Hebreerne 4:16
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebreerne 6:11
Men vi ønsker at enhver av eder må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden,

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

Hebreerne 7:19
loven førte jo ikke noget frem til fullkommenhet - og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss til Gud.

Hebreerne 10:19
Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,

Hebreerne 10:21
og da vi har en stor prest over Guds hus,

Hebreerne 10:23
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -

Hebreerne 10:35
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!

Hebreerne 11:1
Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 4:17
For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Apenbaring 2:26
Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene,

Hebreerne 3:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden