Romerne 12:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Dansk (1917 / 1931)
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Svenska (1917)
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

King James Bible
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

English Revised Version
rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing stedfastly in prayer;
Bibelen Kunnskap Treasury

Rejoicing.

Romerne 5:2,3
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Salmenes 16:9-11
Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære* fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet.…

Salmenes 71:20-23
Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner. …

Salmenes 73:24-26
Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. …

Salomos Ordsprog 10:28
De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp blir til intet.

Salomos Ordsprog 14:32
Når ulykken rammer den ugudelige, kastes han over ende; men den rettferdige er frimodig i døden.

Klagesangene 3:24-26
Herren er min del, sier min sjel; derfor håper jeg på ham. …

Habakuk 3:17,18
For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde; han* har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene.…

Matteus 5:12
Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

1 Korintierne 13:13
Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Filippenserne 3:1
For øvrig, mine brødre, gled eder i Herren! Å skrive det samme til eder er ikke mig til byrde, men eder til styrkelse.

Filippenserne 4:4
Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

1 Tessalonikerne 5:8,16
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm; …

2 Tessalonikerne 2:16,17
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, …

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Titus 3:7
forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:17-19
Derfor, da Gud vilde enn mere vise løftets arvinger hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellem med en ed, …

1 Peters 1:3-8
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

1 Peters 4:13
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

1 Johannes 3:1-3
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. …

patient.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 5:3,4
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …

Romerne 8:25
Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod.

Romerne 15:4
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Salmenes 37:7
Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

Salmenes 40:1
Til sangmesteren; av David; en salme. (2) Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

Lukas 21:19
Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

2 Tessalonikerne 1:4
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

2 Tessalonikerne 3:5
Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

1 Timoteus 6:11
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

2 Timoteus 3:10
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

Hebreerne 6:12,15
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene. …

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Jakobs 1:3,4
da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; …

Jakobs 5:7,10,11
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; …

1 Peters 2:19,20
For dette finner nåde, om nogen av samvittighet for Gud finner sig i sorger når han lider urettferdig. …

2 Peters 1:6
og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

Apenbaring 13:10
Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

continuing.

1 Mosebok 32:24-26
Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde. …

Jobs 27:8-10
For hvad håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? …

Salmenes 55:16,17
Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig. …

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salmenes 109:4
Til lønn for min kjærlighet stod de mig imot, enda jeg er bare bønn.

Jeremias 29:12,13
Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, …

Daniel 9:18,19
Vend, min Gud, ditt øre hit og hør! Oplat dine øine og se våre ruiner og staden som er kalt med ditt navn! For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. …

Lukas 11:5-13
Og han sa til dem: Om nogen av eder har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Kjære, lån mig tre brød! …

Lukas 18:1-8
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. …

*etc:

Apostlenes-gjerninge 1:14
alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Apostlenes-gjerninge 2:42
Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Apostlenes-gjerninge 6:4
vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

Lenker
Romerne 12:12 InterlineærtRomerne 12:12 flerspråkligRomanos 12:12 SpanskRomains 12:12 FranskRoemer 12:12 TyskeRomerne 12:12 ChineseRomans 12:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
11Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. 13Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 1:14
alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Romerne 5:2
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

Hebreerne 10:32
Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Romerne 12:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden