1 Peters 1:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

Dansk (1917 / 1931)
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

Svenska (1917)
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

King James Bible
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

English Revised Version
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy begat us again unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,
Bibelen Kunnskap Treasury

Blessed.

1 Kongebok 8:15
Han sa: Lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David, min far, og med sin hånd har opfylt det han lovte da han sa:

1 Krønikebok 29:10-13,20
Og David lovet Herren i hele forsamlingens påhør, og han sa: Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet! …

Salmenes 41:13
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.

Salmenes 72:18,19
Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger! …

2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

Efeserne 1:3,17
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, …

Efeserne 3:20
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

which.

2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

Salmenes 86:5,15
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig. …

Jonas 4:2
Og han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land? Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde.

Romerne 5:15-21
Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. …

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Efeserne 2:4,7-10
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

1 Timoteus 1:14
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

Titus 3:4-6
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

abundant.

1 Peters 1:23
I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

1 Peters 2:2
og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

Johannes 1:13
og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Johannes 3:3-8
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. …

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

1 Johannes 2:29
Dersom I vet at han er rettferdig, så skjønner I at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

1 Johannes 3:9
Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

1 Johannes 4:7
I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

1 Johannes 5:1,4,18
Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. …

unto.

Romerne 5:4,5
og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, …

Romerne 8:24
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser?

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

1 Korintierne 13:13
Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Kolossenserne 1:23,27
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for. …

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:18,19
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, …

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

by.

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

Esaias 26:19
Dine døde skal bli levende, mine lik skal opstå; våkn op og juble, I som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir dødninger tilbake til livet.

Romerne 4:25
han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Romerne 5:10
For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

Romerne 8:11
Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

1 Korintierne 15:20
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

Efeserne 2:6
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

1 Tessalonikerne 4:13
Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp.

Lenker
1 Peters 1:3 Interlineært1 Peters 1:3 flerspråklig1 Pedro 1:3 Spansk1 Pierre 1:3 Fransk1 Petrus 1:3 Tyske1 Peters 1:3 Chinese1 Peter 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
3Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, 4til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, …
Kryssreferanser
1 Korintierne 15:20
Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

Galaterne 6:16
Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

Titus 3:5
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:19
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

Jakobs 1:18
Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

1 Peters 1:13
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

1 Peters 1:21
I som ved ham tror på Gud, som opvakte ham fra de døde og gav ham herlighet, så at eders tro også er håp til Gud.

1 Peters 1:23
I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

1 Peters 3:5
For således prydet og fordum de hellige kvinner sig, de som satte sitt håp til Gud, og de underordnet sig under sine egne menn,

1 Peters 3:15
og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

1 Peters 1:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden