1 Peters 3:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,

Dansk (1917 / 1931)
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

Svenska (1917)
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

King James Bible
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

English Revised Version
but sanctify in your hearts Christ as Lord: being ready always to give answer to every man that asketh you a reason concerning the hope that is in you, yet with meekness and fear:
Bibelen Kunnskap Treasury

sanctify.

4 Mosebok 20:12
Men Herren sa til Moses og Aron: Fordi I ikke trodde på mig og ikke helliget mig for Israels barns øine, derfor skal I ikke føre dette folk inn i det land jeg har gitt dem.

4 Mosebok 27:14
fordi I var. gjenstridige mot mitt ord i ørkenen Sin, dengang menigheten kivedes med mig, og I skulde helliget mig ved å la vann strømme frem for deres øine. Det er Meribas vann ved Kades i ørkenen Sin.

Esaias 5:16
Og høi blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen, og den hellige Gud viser sig hellig ved rettferdighet.

Esaias 29:23
for når han og hans barn ser mine henders gjerning i sin midte, så skal de hellige mitt navn, og de skal hellige Jakobs Hellige, og Israels Gud skal de frykte.

and be.

Salmenes 119:46
Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme.

Jeremias 26:12-16
Da sa Jeremias til alle høvdingene og til alt folket: Herren har sendt mig for å profetere mot dette hus og mot denne by alt det I har hørt. …

Daniel 3:16-18
Sadrak, Mesak og Abed-Nego svarte kongen: Nebukadnesar! Vi har ikke nødig å svare dig et ord på dette. …

Amos 7:14-17
Da svarte Amos Amasja således: Jeg er ikke nogen profet, heller ikke disippel av nogen profet; jeg er bare en fehyrde, som sanker frukten av morbærtreet. …

Matteus 10:18-20
og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene. …

Lukas 21:14,15
Legg eder derfor på hjerte at I ikke forut skal grunde på hvorledes I skal forsvare eder! …

Apostlenes-gjerninge 4:8-12
Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! …

Apostlenes-gjerninge 5:29-31
Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. …

Apostlenes-gjerninge 21:39,40
Da sa Paulus: Jeg er en jøde, fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia; men jeg ber dig: Gi mig lov å tale til folket! …

Apostlenes-gjerninge 22:1,2
Brødre og fedre! Hør på det jeg nu vil si eder til mitt forsvar! …

*etc:

Kolossenserne 4:6
Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

a reason.

1 Samuels 12:7
Kom nu frem her, så vil jeg gå i rette med eder for Herrens åsyn om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot eder og eders fedre.

Esaias 1:18
Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Esaias 41:21
Kom hit med eders sak, sier Herren; kom frem med eders bevisgrunner, sier Jakobs konge.

Apostlenes-gjerninge 24:25
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

the hope.

1 Peters 1:3,4
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

Kolossenserne 1:5,23,27
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet, …

Titus 1:2
i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:1,18,19
La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, …

with.

1 Peters 3:2,4
når de ser for sine øine eders rene ferd i frykt. …

2 Timoteus 2:25,26
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten …

fear.

Lenker
1 Peters 3:15 Interlineært1 Peters 3:15 flerspråklig1 Pedro 3:15 Spansk1 Pierre 3:15 Fransk1 Petrus 3:15 Tyske1 Peters 3:15 Chinese1 Peter 3:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 3
14Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter, 15og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt, 16idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 15:28
Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.

Salomos Ordsprog 22:21
for å kunngjøre dig det som rett er, sannhets ord, så du kan svare dem som sender dig, med sanne ord?

Esaias 5:16
Og høi blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen, og den hellige Gud viser sig hellig ved rettferdighet.

Esaias 8:12
I skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse, og hvad det frykter, skal I ikke frykte og ikke reddes for.

Kolossenserne 4:6
Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 1:17
Og når I påkaller som Fader ham som dømmer uten å gjøre forskjell, efter enhvers gjerning, da ferdes i frykt i eders utlendighets tid,

1 Peters 3:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden