Apostlenes-gjerninge 24:25
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

Dansk (1917 / 1931)
Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.«

Svenska (1917)
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

King James Bible
And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

English Revised Version
And as he reasoned of righteousness, and temperance, and the judgment to come, Felix was terrified, and answered, Go thy way for this time; and when I have a convenient season, I will call thee unto me.
Bibelen Kunnskap Treasury

he.

Apostlenes-gjerninge 17:2
Efter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut av skriftene,

1 Samuels 12:7
Kom nu frem her, så vil jeg gå i rette med eder for Herrens åsyn om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot eder og eders fedre.

Esaias 1:18
Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Esaias 41:21
Kom hit med eders sak, sier Herren; kom frem med eders bevisgrunner, sier Jakobs konge.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

1 Peters 3:15
og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,

righteousness.

Apostlenes-gjerninge 24:15,26
og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en opstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige. …

2 Samuel 23:3
Israels Gud har talt, til mig har Israels klippe sagt: Der skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt;

Jobs 29:14
Jeg klædde mig i rettferdighet, og den opslo sin bolig i mig; rettsinn bar jeg som kappe og hue.

Salmenes 11:7
For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.

Salmenes 45:7
Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Salmenes 58:1,2
Til sangmesteren; Forderv ikke*; av David; en gyllen sang.…

Salmenes 72:2
Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett.

Salmenes 82:1-4
En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom:…

Salomos Ordsprog 16:12
Ugudelige gjerninger er en vederstyggelighet for konger; for ved rettferdighet blir tronen trygget.

Predikerens 3:16
Fremdeles så jeg under solen at på dommersetet, der satt gudløsheten, og hvor rettferdighet skulde råde, der rådet gudløshet.

Esaias 1:21
Hvor den er blitt til en horkvinne, den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nu - mordere!

Esaias 16:5
Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunnhet, og en konge skal sitte trygt på den i Davids telt, en fyrste som søker rett og fremmer rettferdighet.

Esaias 61:8
for jeg, Herren, elsker rett og hater urettferdig rov, og trofast vil jeg gi dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg gjøre med dem.

Jeremias 22:3,15-17
Så sier Herren: Gjør rett og rettferdighet, fri den plyndrede ut av undertrykkerens hånd, og gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken, og utøs ikke uskyldig blod på dette sted! …

Esekiel 45:9
Så sier Herren, Israels Gud: Nu får det være nok, I Israels fyrster! Få bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet, hør op med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren, Israels Gud.

Daniel 4:27
Derfor, konge, la mitt råd tekkes dig, og løs dig fra dine synder ved rettferdighet og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot ulykkelige, om din lykke skal bli varig.

Hoseas 10:4,12
De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter op som giftige urter på markens furer. …

Amos 5:24
Men dommen skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk.

Amos 6:12
Springer vel hestene opefter fjellet, eller pløies det der med okser? siden I har forvendt retten til gift og rettferdighetens frukter til malurt.

Johannes 16:8
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

1 Johannes 3:7,10
Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. …

temperance.

Salomos Ordsprog 31:3-5
Gi ikke kvinner din kraft, og gå ikke på veier som fører til ødeleggelse for konger!…

Predikerens 10:16,17
Ve dig, du land som har et barn til konge, og hvis fyrster holder måltid om morgenen! …

Esaias 28:6,7
og en doms ånd for den som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten*.…

Daniel 5:1-4,30
Kong Belsasar gjorde et stort gjestebud for sine tusen stormenn, og han drakk vin for deres øine. …

Hoseas 7:5
På vår konges dag drikker fyrstene sig syke av den hete vin; han rekker spottere hånden.

Markus 6:18-24
Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru. …

Galaterne 5:23
mot slike er loven ikke.

Titus 2:11,12
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

1 Peters 4:4
derfor undrer de sig når I ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og spotter eder;

2 Peters 1:6
og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

judgment.

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Apostlenes-gjerninge 17:13
Men da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord blev forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og opegget folket der også.

Salmenes 50:3,4
Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt. …

Predikerens 3:17
Da sa jeg i mitt hjerte: Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse; for hos ham er det fastsatt en tid for hvert foretagende og for alt hvad som gjøres.

Predikerens 5:8
Om du ser at den fattige undertrykkes, og at rett og rettferdighet tredes under føtter i landet, så undre dig ikke over den ting! For den som er høitstående, har en høiere til å vokte på sig, og en høieste vokter på dem begge.

Predikerens 11:9
Gled dig, du unge, i din ungdom og la ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager og vandre på ditt hjertes veier og efter det dine øine ser! Men vit at for alt dette vil Gud føre dig frem for dommen.

Predikerens 12:14
For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Daniel 12:2
Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

Matteus 25:31-46
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. …

Romerne 2:16
på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Romerne 14:12
Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

1 Korintierne 4:5
Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

2 Korintierne 5:10
For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

2 Tessalonikerne 1:7-10
men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, …

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Hebreerne 6:2
med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom

Hebreerne 9:27
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

1 Peters 4:5
men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.

Apenbaring 20:11-15
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. …

Felix.

Apostlenes-gjerninge 2:37
Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre?

Apostlenes-gjerninge 9:6
Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre!

Lenker
Apostlenes-gjerninge 24:25 InterlineærtApostlenes-gjerninge 24:25 flerspråkligHechos 24:25 SpanskActes 24:25 FranskApostelgeschichte 24:25 TyskeApostlenes-gjerninge 24:25 ChineseActs 24:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 24
24Da nogen dager var gått, kom Feliks med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud efter Paulus og hørte ham om troen på Kristus. 25Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen. 26Han håpet også på at han skulde få penger av Paulus; derfor sendte han også oftere bud efter ham og talte med ham. …
Kryssreferanser
Jeremias 36:16
Og da de hørte alle ordene, vendte de sig forferdet til hverandre, og de sa til Baruk: Vi må melde kongen alt dette.

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Galaterne 5:23
mot slike er loven ikke.

Titus 1:8
men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende,

Titus 2:12
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

2 Peters 1:6
og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

Apostlenes-gjerninge 24:24
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden