2 Timoteus 4:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Dansk (1917 / 1931)
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:

Svenska (1917)
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

King James Bible
I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;

English Revised Version
I charge thee in the sight of God, and of Christ Jesus, who shall judge the quick and the dead, and by his appearing and his kingdom;
Bibelen Kunnskap Treasury

charge.

2 Timoteus 2:14
Minn om dette, idet du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.

See on

1 Timoteus 5:21
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet.

1 Timoteus 6:13
Jeg byder dig for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vidnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse,

who.

Salmenes 50:6
Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela.

Salmenes 96:13
for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Salmenes 98:9
for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Matteus 25:31
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.

*etc:

Johannes 5:22-27
For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen, …

Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

Apostlenes-gjerninge 17:31
eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.

Romerne 2:16
på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Romerne 14:9-11
For derfor døde Kristus og blev levende igjen at han skulde være herre både over levende og over døde. …

1 Korintierne 4:4,5
for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. …

2 Korintierne 5:9,10
Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham. …

2 Tessalonikerne 1:7-10
men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, …

1 Peters 4:5
men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.

Apenbaring 20:11-15
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. …

at.

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Kolossenserne 3:4
når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

1 Tessalonikerne 4:15,16
For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; …

1 Timoteus 6:14
at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 9:27,28
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom, …

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Peters 5:4
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

1 Johannes 2:28
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

Apenbaring 1:7
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

his kingdom.

Lukas 19:12,15
Han sa da: En mann av høi byrd drog til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake igjen. …

Lukas 23:42
Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike!

2 Peters 1:11,17
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. …

Lenker
2 Timoteus 4:1 Interlineært2 Timoteus 4:1 flerspråklig2 Timoteo 4:1 Spansk2 Timothée 4:1 Fransk2 Timotheus 4:1 Tyske2 Timoteus 4:1 Chinese2 Timothy 4:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 4
1Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 10:42
Og han bød oss å forkynne for folket og vidne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.

2 Tessalonikerne 2:8
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

1 Timoteus 5:21
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet.

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

2 Timoteus 2:14
Minn om dette, idet du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

2 Timoteus 4:18
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 4:5
men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.

2 Timoteus 3:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden