2 Timoteus 4:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Dansk (1917 / 1931)
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Svenska (1917)
Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

King James Bible
And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

English Revised Version
The Lord will deliver me from every evil work, and will save me unto his heavenly kingdom: to whom be the glory for ever and ever. Amen.
Bibelen Kunnskap Treasury

deliver.

1 Mosebok 48:16
den engel som forløste mig fra alt ondt, han velsigne guttene, så de må kalles med mitt navn og med mine fedre Abrahams og Isaks navn, og bli meget tallrike i landet.

1 Samuels 25:39
Da David fikk høre at Nabal var død, sa han: Lovet være Herren, som har hevnet min vanære på Nabal og holdt sin tjener tilbake fra å gjøre ondt - Herren, som lot Nabals ondskap komme tilbake på hans eget hode! Så sendte David bud og beilet til Abiga'il for å få henne til hustru.

1 Krønikebok 4:10
Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

Salmenes 121:7
Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Lukas 11:4
og forlat oss våre synder, for også vi forlater hver den som er oss skyldig; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.

Johannes 17:15
Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

2 Korintierne 1:10
han som fridde oss og frir oss fra slik en død, han som vi har det håp til at han og herefter vil fri oss derfra,

2 Tessalonikerne 3:3
Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

and will.

2 Timoteus 1:12
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.

Salmenes 37:28
For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

Salmenes 73:24
Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet.

Salmenes 92:10
Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

Matteus 13:43
Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Lukas 22:29
og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det,

Johannes 10:28-30
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. …

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

Judas 1:1,24
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus: …

to whom.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Galaterne 1:5
ham være æren i all evighet! Amen.

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 5:11
ham tilhører makten i all evighet. Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Lenker
2 Timoteus 4:18 Interlineært2 Timoteus 4:18 flerspråklig2 Timoteo 4:18 Spansk2 Timothée 4:18 Fransk2 Timotheus 4:18 Tyske2 Timoteus 4:18 Chinese2 Timothy 4:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 4
17Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. 18Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.
Kryssreferanser
1 Samuels 17:37
Så sa David: Herren, som har fridd mig av løvens og bjørnens vold, han skal også fri mig av denne filisters vold. Da sa Saul til David: Gå! Herren skal være med dig.

Salomos Ordsprog 14:32
Når ulykken rammer den ugudelige, kastes han over ende; men den rettferdige er frimodig i døden.

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

1 Korintierne 15:50
Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Hebreerne 11:16
men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

Hebreerne 12:22
Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

2 Peters 1:11
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

2 Timoteus 4:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden