1 Korintierne 10:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Dansk (1917 / 1931)
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne udholde den.

Svenska (1917)
Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

King James Bible
There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

English Revised Version
There hath no temptation taken you but such as man can bear: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation make also the way of escape, that ye may be able to endure it.
Bibelen Kunnskap Treasury

hath.

Jeremias 12:5
Når du løper med fotgjengere, og de gjør dig trett, hvorledes vil du løpe om kapp med hester? I et fredelig land er du trygg, men hvad vil du gjøre i Jordans prakt*?

Matteus 24:21-24
for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. …

Lukas 11:4
og forlat oss våre synder, for også vi forlater hver den som er oss skyldig; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.

Lukas 22:31,46
Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete; …

2 Korintierne 11:23-28
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. …

Efeserne 6:12,13
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. …

Hebreerne 11:35-38
kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse; …

Hebreerne 12:4
Ennu har I ikke gjort motstand like til blodet i eders kamp mot synden,

Jakobs 5:10,11
Mine brødre! ta profetene, som talte i Herrens navn, til eders forbillede i å lide ondt og være tålmodig! …

1 Peters 1:6,7
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, …

1 Peters 5:8,9
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; …

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apenbaring 3:10
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

common.

1 Korintierne 1:9
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

5 Mosebok 7:9
Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud,

Salmenes 36:5
Herre! til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil skyene.

Salmenes 89:33
Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte;

Esaias 11:5
Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.

Esaias 25:1
Herre, du er min Gud; jeg vil ophøie dig, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk; dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

Esaias 49:7
Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise sig, fyrster skal se det og kaste sig ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte dig.

Klagesangene 3:23
Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.

Hoseas 2:20
og jeg vil trolove mig med dig i trofasthet, og du skal kjenne Herren.

1 Tessalonikerne 5:24
Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.

2 Tessalonikerne 3:3
Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Timoteus 2:11-13
Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; …

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

Hebreerne 10:23
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -

Hebreerne 11:11
Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet;

1 Peters 4:19
Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

1 Johannes 1:9
dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Apenbaring 19:11
Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.

who.

2 Mosebok 3:17
Og jeg sa: Jeg vil føre eder ut av alt det onde I lider i Egypten, til kana'anittenes og hetittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning.

Salmenes 125:3
For ugudelighetens kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arvelodd, forat ikke de rettferdige skal utstrekke sine hender efter urettferdighet.

Daniel 3:17
Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til å frelse oss; av den brennende ildovn og av din hånd, konge, vil han frelse.

Lukas 22:32
men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Johannes 10:28-30
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. …

Romerne 8:28-39
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. …

2 Korintierne 1:10
han som fridde oss og frir oss fra slik en død, han som vi har det håp til at han og herefter vil fri oss derfra,

2 Korintierne 12:8-10
Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig; …

2 Timoteus 4:18
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

make.

1 Mosebok 19:20,21
Se, byen der borte er nær og lett å fly til, og den er liten; la mig da fly dit - er den ikke liten? - så jeg kan berge livet! …

Salmenes 124:7
Vår sjel er undsloppet som en fugl av fuglefangernes snare; snaren er sønderrevet, og vi er undsloppet.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

Lukas 16:26
Og dessuten er et stort svelg festet mellem oss og eder, forat de som vil gå herfra og over til eder, ikke skal kunne det, og forat heller ikke de på den andre side skal fare derfra og over til oss.

Apostlenes-gjerninge 27:44
og så de andre, dels på planker, dels på stykker av skibet. Og på denne vis gikk det så at alle berget sig i land.

Jakobs 5:11
Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

Lenker
1 Korintierne 10:13 Interlineært1 Korintierne 10:13 flerspråklig1 Corintios 10:13 Spansk1 Corinthiens 10:13 Fransk1 Korinther 10:13 Tyske1 Korintierne 10:13 Chinese1 Corinthians 10:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 10
12Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 13Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.
Kryssreferanser
Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

1 Korintierne 1:9
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Hebreerne 10:23
la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet -

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

1 Korintierne 10:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden