Johannes 10:28
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

Dansk (1917 / 1931)
og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.

Svenska (1917)
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.

King James Bible
And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

English Revised Version
and I give unto them eternal life; and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand.
Bibelen Kunnskap Treasury

I give.

Johannes 3:16,36
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 5:39,40
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig; …

Johannes 6:27,40,47,68
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl. …

Johannes 11:25
Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,

Johannes 17:2
likesom du har gitt ham makt over alt kjød, forat han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham;

Romerne 5:21
forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Timoteus 1:16
men derfor fikk jeg miskunn, forat Jesus Kristus på mig først kunde vise hele sin langmodighet, til et forbillede for dem som skulde tro på ham til et evig liv.

1 Johannes 2:25
Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

1 Johannes 5:13-20
Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn. …

Judas 1:21
og hold eder således i Guds kjærlighet, mens I venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv!

they.

Johannes 3:15
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Johannes 4:14
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Johannes 6:37,39,40
Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut; …

Johannes 14:19
Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke lenger; men I ser mig; for jeg lever, og I skal leve.

Johannes 17:12
Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt mig, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, forat Skriften skulde opfylles.

Johannes 18:9
- forat det ord skulde opfylles som han hadde sagt: jeg mistet ikke en av dem som du har gitt mig.

1 Samuels 2:9
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.

Jobs 17:9
men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft.

Salmenes 37:28
For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

Salmenes 103:17,18
Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, …

Salmenes 125:1,2
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. …

Salomos Ordsprog 4:18
Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Salomos Ordsprog 24:16
For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

Esaias 45:17
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

Esaias 54:17
Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Esaias 55:3
Bøi eders øre hit og kom til mig! Hør! Så skal eders sjel leve; og jeg vil oprette en evig pakt med eder, gi eder Davids* rike nåde, den visse.

Jeremias 31:3,34
Fra det fjerne har Herren åpenbaret sig for mig: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig; derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare ved. …

Jeremias 32:40
Og jeg vil oprette en evig pakt med dem at jeg ikke vil dra mig tilbake fra dem, men gjøre vel imot dem, og frykt for mig vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra mig.

Markus 13:22
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.

Romerne 5:2,9,17
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …

Romerne 8:1,29,33-39
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; …

Filippenserne 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Kolossenserne 3:3,4
I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; …

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

1 Johannes 2:19
De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

1 Johannes 5:13,18
Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn. …

Judas 1:1,24
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus: …

neither.

Johannes 17:11,12
Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig, forat de må være ett, likesom vi! …

5 Mosebok 33:3
Ja, han elsker sitt folk; alle dine* hellige er i din hånd; de ligger for din fot, de tar imot dine ord.

Salmenes 31:5
I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

Lukas 22:31,32
Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete; …

Lukas 23:46
Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

Apostlenes-gjerninge 7:59
Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

2 Timoteus 1:12
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Lenker
Johannes 10:28 InterlineærtJohannes 10:28 flerspråkligJuan 10:28 SpanskJean 10:28 FranskJohannes 10:28 TyskeJohannes 10:28 ChineseJohn 10:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 10
27Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, 28og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. 29Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd; …
Kryssreferanser
Esaias 27:3
Jeg, Herren, er dens vokter, hvert øieblikk vanner jeg den; forat ikke nogen skal hjemsøke den, vokter jeg den dag og natt.

Jeremias 23:4
Og jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem; og de skal ikke frykte mere og ikke forferdes, og ingen av dem skal savnes, sier Herren.

Johannes 6:27
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

Johannes 6:37
Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut;

Johannes 6:39
og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag.

Johannes 10:29
Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd;

Johannes 17:2
likesom du har gitt ham makt over alt kjød, forat han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham;

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

1 Johannes 1:2
- og livet blev åpenbaret, og vi har sett det og vidner og forkynner eder livet, det evige, som var hos Faderen og blev åpenbaret for oss -

1 Johannes 2:25
Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

1 Johannes 5:11
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

Johannes 10:27
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden