5 Mosebok 33:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Ja, han elsker sitt folk; alle dine* hellige er i din hånd; de ligger for din fot, de tar imot dine ord.

Dansk (1917 / 1931)
Visselig, han elsker sit Folk, alle hans hellige er i hans Hænder; og de sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra dig.

Svenska (1917)
Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord.

King James Bible
Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.

English Revised Version
Yea, he loveth the peoples; All his saints are in thy hand: And they sat down at thy feet; Every one shall receive of thy words.
Bibelen Kunnskap Treasury

he loved

5 Mosebok 7:7,8
Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; …

2 Mosebok 19:5,6
Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. …

Salmenes 47:4
Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

Salmenes 147:19,20
Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover; …

Jeremias 31:3
Fra det fjerne har Herren åpenbaret sig for mig: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig; derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare ved.

Hoseas 11:1
Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.

Malakias 1:2
Jeg har elsket eder, sier Herren. Og I sier: Hvormed har du vist oss din kjærlighet? Er ikke Esau bror til Jakob? sier Herren, og enda har jeg elsket Jakob,

Romerne 9:11-13
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller - …

Efeserne 2:4,5
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

1 Johannes 4:19
Vi elsker fordi han elsket oss først.

all his saints

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

1 Samuels 2:9
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.

Salmenes 31:15
I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere!

Salmenes 50:5
Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

Jeremias 32:40
Og jeg vil oprette en evig pakt med dem at jeg ikke vil dra mig tilbake fra dem, men gjøre vel imot dem, og frykt for mig vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra mig.

Johannes 10:28,29
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. …

Johannes 17:11-15
Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig, forat de må være ett, likesom vi! …

Romerne 8:35-39
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

Kolossenserne 3:3,4
I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; …

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

they sat

Lukas 2:46
Og det skjedde tre dager derefter, da fant de ham i templet; der satt han midt iblandt lærerne og hørte på dem og spurte dem,

Lukas 8:35
Folk kom da ut for å se hvad som hadde hendt, og de kom til Jesus, og fant mannen som de onde ånder var faret ut av, sittende påklædd og ved sans og samling ved Jesu føtter, og de blev forferdet.

Lukas 10:39
Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord.

Apostlenes-gjerninge 22:3
Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men opfostret i denne by, oplært ved Gamaliels føtter efter vår fedrene lovs strenghet, og jeg var nidkjær for Gud, som I alle er idag;

shall receive

Salomos Ordsprog 2:1
Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,

1 Tessalonikerne 1:6
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

Lenker
5 Mosebok 33:3 Interlineært5 Mosebok 33:3 flerspråkligDeuteronomio 33:3 SpanskDeutéronome 33:3 Fransk5 Mose 33:3 Tyske5 Mosebok 33:3 ChineseDeuteronomy 33:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 33
2Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg op for dem fra Se'ir; han strålte frem fra Parans fjell og kom fra hellige titusener; ved hans høire hånd lyste lovens ild* for dem. 3Ja, han elsker sitt folk; alle dine* hellige er i din hånd; de ligger for din fot, de tar imot dine ord. 4En lov gav Moses oss, en arvedel for Jakobs menighet. …
Kryssreferanser
Matteus 23:2
På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.

Lukas 10:39
Og hun hadde en søster som hette Maria; hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord.

5 Mosebok 4:37
Og fordi han elsket dine fedre og utvalgte deres efterkommere, så førte han dig selv med sin store kraft ut av Egypten

5 Mosebok 6:1
Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren eders Gud har befalt mig å lære eder, og som I skal leve efter i det land I drar over til og skal ta i eie -

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

5 Mosebok 14:2
for et hellig folk er du for Herren din Gud, og dig har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være ham et eiendomsfolk.

Salmenes 147:19
Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover;

Predikerens 9:1
For alt dette har jeg tatt mig til hjerte, og jeg har søkt å utgrunde alt dette: at de rettferdige og de vise og deres gjerninger er i Guds hånd; om det er kjærlighet eller hat, vet intet menneske*; de kan vente sig alt.

Malakias 1:2
Jeg har elsket eder, sier Herren. Og I sier: Hvormed har du vist oss din kjærlighet? Er ikke Esau bror til Jakob? sier Herren, og enda har jeg elsket Jakob,

5 Mosebok 33:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden