1 Peters 1:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

Dansk (1917 / 1931)
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

Svenska (1917)
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

King James Bible
Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

English Revised Version
who by the power of God are guarded through faith unto a salvation ready to be revealed in the last time.
Bibelen Kunnskap Treasury

kept.

1 Samuels 2:9
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.

Salmenes 37:23,24,28
Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei. …

Salmenes 103:17,18
Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, …

Salmenes 125:1,2
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. …

Salomos Ordsprog 2:8
han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.

Esaias 54:17
Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Jeremias 32:40
Og jeg vil oprette en evig pakt med dem at jeg ikke vil dra mig tilbake fra dem, men gjøre vel imot dem, og frykt for mig vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra mig.

Johannes 4:14
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Johannes 10:28-30
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. …

Johannes 17:11,12,15
Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig, forat de må være ett, likesom vi! …

Romerne 8:31-39
Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? …

Filippenserne 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Judas 1:1,24
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus: …

through.

Romerne 11:20
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

2 Korintierne 1:24
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Efeserne 2:8
For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

2 Timoteus 3:15
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Hebreerne 6:12
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene.

unto.

Esaias 45:17
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

Esaias 51:6
Løft eders øine til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal blåses bort som røk, og jorden skal eldes som et klædebon, og de som bor på den, skal dø som mygg; men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes.

1 Tessalonikerne 1:3,4
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn, …

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

ready.

1 Peters 1:13
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

1 Timoteus 6:14,15
at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, …

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

1 Johannes 3:2
I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

in.

Jobs 19:25
Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

Johannes 12:48
den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Lenker
1 Peters 1:5 Interlineært1 Peters 1:5 flerspråklig1 Pedro 1:5 Spansk1 Pierre 1:5 Fransk1 Petrus 1:5 Tyske1 Peters 1:5 Chinese1 Peter 1:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
4til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, 5I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. 6Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, …
Kryssreferanser
1 Samuels 2:9
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.

Esaias 66:22
For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, således skal eders ætt og eders navn bli til evig tid.

Jeremias 23:4
Og jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem; og de skal ikke frykte mere og ikke forferdes, og ingen av dem skal savnes, sier Herren.

Johannes 10:28
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

Johannes 12:48
den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Romerne 8:18
For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Efeserne 2:8
For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1 Peters 4:13
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

1 Peters 5:1
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares:

2 Peters 1:3
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

1 Peters 1:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden