Filippenserne 1:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Dansk (1917 / 1931)
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Svenska (1917)
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

King James Bible
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:

English Revised Version
being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

confident.

2 Korintierne 1:15
Og i tillit til dette vilde jeg komme til eder først, forat I skulde få ennu en nåde,

2 Korintierne 2:3
Og just i det øiemed skrev jeg, forat jeg ikke, når jeg kom, skulde få sorg av dem som jeg burde ha glede av, idet jeg har den tillit til eder alle at min glede er eders alles glede.

2 Korintierne 7:16
Jeg gleder mig over at jeg i alt kan lite på eder.

2 Korintierne 9:4
så vi, for ikke å si I selv, ikke skal bli til skamme i denne tillit når det kommer makedoniere med mig og finner eder uferdige.

Galaterne 5:10
Jeg har den tillit til eder i Herren at I ikke vil mene noget annet; men den som forvirrer eder, skal bære sin dom, hvem han så er.

2 Tessalonikerne 3:4
Vi har den tillit til eder i Herren at I både gjør og herefter vil gjøre det vi byder eder.

Filemon 1:21
I tillit til din lydighet skriver jeg til dig, viss på at du vil gjøre endog mere enn jeg sier.

Hebreerne 10:35
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!

begun.

Filippenserne 1:29
For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,

Filippenserne 2:13
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

Johannes 6:29
Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt.

Apostlenes-gjerninge 11:18
Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Apostlenes-gjerninge 16:14
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

Romerne 8:28-30
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. …

Efeserne 2:4-10
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

Kolossenserne 2:12
idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

Titus 3:4-6
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

Hebreerne 13:20,21
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde, …

Jakobs 1:16-18
Far ikke vill, mine elskede brødre! …

1 Peters 1:2,3
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del! …

will.

Salmenes 138:8
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Johannes 6:29
Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt.

Efeserne 4:12
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,

1 Tessalonikerne 5:23,24
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! …

2 Tessalonikerne 1:11
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

perform it.

Hebreerne 12:2
idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

the day.

Filippenserne 1:10
forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

See on

1 Korintierne 1:8
han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

2 Peters 3:10
Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes.

Lenker
Filippenserne 1:6 InterlineærtFilippenserne 1:6 flerspråkligFilipenses 1:6 SpanskPhilippiens 1:6 FranskPhilipper 1:6 TyskeFilippenserne 1:6 ChinesePhilippians 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 1
5på grunn av eders samfund med mig i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu. 6Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, 7likesom det jo er rimelig for mig å tenke således om eder alle, eftersom jeg bærer eder i mitt hjerte, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden I alle har del med mig i nåden. …
Kryssreferanser
Salmenes 138:8
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

1 Korintierne 1:8
han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

Filippenserne 1:10
forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

Filippenserne 2:12
Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven;

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 1:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden