Efeserne 4:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,

Dansk (1917 / 1931)
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Svenska (1917)
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,

King James Bible
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

English Revised Version
for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

perfection.

Lukas 22:32
men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Johannes 21:15-17
Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam! …

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 14:22,23
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler. …

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Romerne 15:14,29
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre; …

1 Korintierne 12:7
Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

2 Korintierne 7:1
Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Filippenserne 1:25,26
Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos eder alle til eders fremgang og glede i troen, …

Filippenserne 3:12-18
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. …

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

1 Tessalonikerne 5:11-14
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør! …

Hebreerne 6:1
La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Hebreerne 13:17
Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

the work.

Apostlenes-gjerninge 1:17,25
han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste. …

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Romerne 12:7
eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen,

1 Korintierne 4:1,2
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter! …

2 Korintierne 3:8
hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!

2 Korintierne 4:1
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

2 Korintierne 5:18
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,

2 Korintierne 6:3
Og vi gir ikke i noget stykke noget anstøt, forat ikke tjenesten skal bli lastet,

Kolossenserne 4:17
Og si til Arkippus: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den!

1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

2 Timoteus 4:5,11
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! …

the edifying.

Efeserne 4:16,29
av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især. …

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Romerne 15:2
enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse!

1 Korintierne 14:4,5,12,14,26
Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. …

2 Korintierne 12:19
Alt lenge har I tenkt at det er eder vi forsvarer oss for. Nei, det er for Guds åsyn vi taler i Kristus; men alt er til eders opbyggelse, mine elskede!

1 Tessalonikerne 5:11
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!

the body.

Efeserne 4:4
Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;

Efeserne 1:23
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

Lenker
Efeserne 4:12 InterlineærtEfeserne 4:12 flerspråkligEfesios 4:12 SpanskÉphésiens 4:12 FranskEpheser 4:12 TyskeEfeserne 4:12 ChineseEphesians 4:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
11Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, 12forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, 13inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, …
Kryssreferanser
Romerne 12:5
således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Romerne 15:2
enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse!

1 Korintierne 12:7
Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

1 Korintierne 12:27
Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Efeserne 1:23
som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Efeserne 4:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden