2 Korintierne 13:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Svenska (1917)
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

King James Bible
Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

English Revised Version
Finally, brethren, farewell. Be perfected; be comforted; be of the same mind; live in peace: and the God of love and peace shall be with you.
Bibelen Kunnskap Treasury

farewell.

Lukas 9:61
Også en annen sa: Jeg vil følge dig, Herre! men gi mig først lov til å si farvel til dem der hjemme!

Apostlenes-gjerninge 15:29
at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Apostlenes-gjerninge 18:21
men sa farvel til dem og sa: Jeg vil komme til eder en annen gang, om Gud så vil. Så seilte han fra Efesus

Apostlenes-gjerninge 23:30
Men da det nu er blitt meldt mig at de vil gjøre et overfall på mannen, sender jeg ham uten ophold til dig, efterat jeg har pålagt hans anklagere at også de skal fremføre for dig det de har å si.

Filippenserne 4:4
Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!

1 Tessalonikerne 5:16
Vær alltid glade,

*Gr:

Be perfect.

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

Matteus 5:48
Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Johannes 17:23
Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.

Jakobs 1:4
men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

be of good.

2 Korintierne 1:4
han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!

Markus 10:49
Og Jesus stod stille og sa: Kall ham hit! Og de kalte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå op! han kaller på dig.

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

1 Tessalonikerne 4:18
Trøst da hverandre med disse ord!

2 Tessalonikerne 2:16,17
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, …

be of one.

Romerne 12:16,18
Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke! …

Romerne 15:5,6
Men tålmodets og trøstens Gud gi eder å ha ett sinn innbyrdes efter Kristi Jesu forbillede, …

1 Korintierne 1:10
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

Efeserne 4:3
idet I legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Filippenserne 2:1-3
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, …

Filippenserne 3:16
bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor!

Filippenserne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren;

1 Peters 3:8
Og til slutning: Vær alle enige, medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige, ydmyke,

live.

1 Mosebok 37:4
Og da hans brødre så at deres far hadde ham mere kjær enn alle hans brødre, hatet de ham og kunde ikke tale vennlig til ham.

1 Mosebok 45:24
Så lot han sine brødre fare, og de reiste; og han sa til dem: Trett ikke med hverandre på veien!

Markus 9:50
Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!

Romerne 12:18
Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

1 Tessalonikerne 5:13
og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre!

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jakobs 3:17,18
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt. …

1 Peters 3:11
han gå av veien for ondt og gjøre godt, han søke fred og jage efter den!

the God.

Romerne 15:33
Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 16:20
Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Filippenserne 4:9
Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

1 Johannes 4:8-16
Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet. …

with.

2 Korintierne 13:14
 

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

2 Tessalonikerne 3:16
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

Apenbaring 22:21
 

Lenker
2 Korintierne 13:11 Interlineært2 Korintierne 13:11 flerspråklig2 Corintios 13:11 Spansk2 Corinthiens 13:11 Fransk2 Korinther 13:11 Tyske2 Korintierne 13:11 Chinese2 Corinthians 13:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 13
11For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder. 12Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige hilser eder. …
Kryssreferanser
Markus 9:50
Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!

Romerne 12:16
Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!

Romerne 15:33
Fredens Gud være med eder alle! Amen.

1 Korintierne 1:10
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

2 Korintierne 13:9
For vi gleder oss når vi er skrøpelige, I derimot sterke; dette beder vi og om, at I må bli fullkomne.

Efeserne 4:12
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,

Efeserne 6:23
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

1 Tessalonikerne 3:10
idet vi natt og dag inderlig beder om å få se eders åsyn og bøte på det som ennu fattes i eders tro?

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

2 Tessalonikerne 3:1
For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

2 Korintierne 13:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden