1 Tessalonikerne 4:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

Dansk (1917 / 1931)
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

Svenska (1917)
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

King James Bible
Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

English Revised Version
Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk,--that ye abound more and more.
Bibelen Kunnskap Treasury

we.

1 Tessalonikerne 2:11
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

2 Korintierne 10:1
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder;

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Filemon 1:9,10
så ber jeg dog heller, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, men nu også Kristi Jesu fange, …

Hebreerne 13:22
Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet.

we beseech.

1 Tessalonikerne 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.

Efeserne 4:20
Men I har ikke lært Kristus således å kjenne,

2 Tessalonikerne 2:1
Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,

1 Timoteus 5:21
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet.

1 Timoteus 6:13,14
Jeg byder dig for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vidnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse, …

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

ye have.

1 Tessalonikerne 4:11,12
og at I setter eders ære i å leve stille og ta vare på eders egne ting og arbeide med eders hender, så som vi bød eder, …

Apostlenes-gjerninge 20:27
for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

1 Korintierne 11:23
For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød,

1 Korintierne 15:1
Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i,

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Kolossenserne 2:6
Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

2 Tessalonikerne 3:10-12
for da vi var hos eder, bød vi eder jo og dette at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete. …

ye ought.

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

to please.

Romerne 8:8
og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 5:17
Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

Hebreerne 11:6
men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

1 Johannes 3:22
og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

so ye.

1 Tessalonikerne 4:10
I gjør det jo også mot alle brødrene i hele Makedonia. Dog formaner vi eder, brødre, at I enn mere gjør fremgang deri,

Jobs 17:9
men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft.

Salmenes 92:14
Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

Salomos Ordsprog 4:18
Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Johannes 15:2
Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Filippenserne 1:9
Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet,

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

2 Tessalonikerne 1:3
Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

2 Peters 1:5-10
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Lenker
1 Tessalonikerne 4:1 Interlineært1 Tessalonikerne 4:1 flerspråklig1 Tesalonicenses 4:1 Spansk1 Thessaloniciens 4:1 Fransk1 Thessalonicher 4:1 Tyske1 Tessalonikerne 4:1 Chinese1 Thessalonians 4:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 4
1For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri. 2I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. …
Kryssreferanser
2 Korintierne 5:9
Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham.

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Galaterne 6:1
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Filippenserne 1:9
Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet,

1 Tessalonikerne 3:12
Og eder gi Herren rikdom og overflod av kjærlighet til hverandre og til alle, likesom vi har den til eder,

1 Tessalonikerne 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.

1 Tessalonikerne 4:10
I gjør det jo også mot alle brødrene i hele Makedonia. Dog formaner vi eder, brødre, at I enn mere gjør fremgang deri,

1 Tessalonikerne 5:12
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder,

2 Tessalonikerne 1:3
Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

2 Tessalonikerne 2:1
Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,

2 Tessalonikerne 3:1
For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

2 Tessalonikerne 3:12
Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

2 Tessalonikerne 3:13
Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

1 Tessalonikerne 3:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden