Galaterne 6:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

Dansk (1917 / 1931)
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

Svenska (1917)
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

King James Bible
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

English Revised Version
Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness; looking to thyself, lest thou also be tempted.
Bibelen Kunnskap Treasury

if.

Galaterne 2:11-13
Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like op i øinene, fordi det var ført klagemål imot ham. …

1 Mosebok 9:20-24
Og Noah var jorddyrker, og han var den første som plantet en vingård. …

1 Mosebok 12:11-13
Og da han ikke hadde langt igjen til Egypten, sa han til Sarai, sin hustru: Jeg vet jo at du er en vakker kvinne. …

4 Mosebok 20:10-13
Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem: Nu, I gjenstridige! Mon vi kan la vann strømme frem for eder av denne klippe? …

2 Samuel 11:2
Så hendte det en aften at David stod op fra sitt leie og gikk omkring på kongehusets tak; da fikk han fra taket se en kvinne som badet sig; og kvinnen var meget fager av utseende.

*etc:

Matteus 26:69,75
Men Peter satt utenfor i gårdsrummet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea. …

Romerne 14:1
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

Hebreerne 12:13
og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet!

Jakobs 5:19
Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham,

spiritual.

Romerne 8:6
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

1 Korintierne 2:15
men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

1 Korintierne 3:1
Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.

1 Korintierne 14:37
Tror nogen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til eder, er Herrens bud.

restore.

2 Samuel 12:1
Og Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham: Det var to menn i en by, en rik og en fattig.

*etc:

Jobs 4:3,4
Du har selv vist mange til rette, og maktløse hender styrket du; …

Esaias 35:3,4
Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! …

Esekiel 34:16
Det fortapte vil jeg opsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge; jeg vil røkte det efter hvad rett er.

Matteus 9:13
Men gå bort og lær hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Matteus 18:12-15
Hvad tykkes eder? om et menneske har hundre får, og ett av dem forviller sig, forlater han da ikke de ni og nitti i fjellet og går bort og leter efter det som har forvillet sig? …

Lukas 15:4-7,22-32
Hvilket menneske iblandt eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går efter det han har mistet, til han finner det? …

Hebreerne 12:13
og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet!

Jakobs 5:19,20
Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, …

1 Johannes 5:16
Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.

Judas 1:22,23
Og nogen skal I tale til rette fordi de tviler, …

in the.

Galaterne 5:23
mot slike er loven ikke.

Matteus 11:29
Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.

1 Korintierne 4:21
Hvad vil I? skal jeg komme til eder med ris, eller med kjærlighet og saktmodighets ånd?

2 Korintierne 10:1
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder;

2 Tessalonikerne 3:15
og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

Jakobs 3:13
Hvem er vis og forstandig blandt eder? Han vise ved god ferd sine gjerninger i visdoms saktmodighet!

1 Peters 3:15
og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,

considering.

1 Korintierne 7:5
Hold eder ikke fra hverandre uten efter samråd, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, forat ikke Satan skal friste eder, fordi I ikke makter å være avholdende!

1 Korintierne 10:12
Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

Hebreerne 13:3
Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!

Jakobs 3:2
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.

Lenker
Galaterne 6:1 InterlineærtGalaterne 6:1 flerspråkligGálatas 6:1 SpanskGalates 6:1 FranskGalater 6:1 TyskeGalaterne 6:1 ChineseGalatians 6:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 6
1Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet! 2Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov! …
Kryssreferanser
Salmenes 141:5
La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap.

Matteus 18:15
Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror;

1 Korintierne 2:15
men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

1 Korintierne 3:1
Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.

1 Korintierne 4:21
Hvad vil I? skal jeg komme til eder med ris, eller med kjærlighet og saktmodighets ånd?

2 Korintierne 2:7
så at I derimot heller skal tilgi og trøste ham, forat han ikke skal gå til grunne i ennu større sorg.

Galaterne 6:18
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

2 Tessalonikerne 3:15
og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

Hebreerne 12:13
og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet!

Jakobs 5:19
Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham,

Galaterne 5:26
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden