Kolossenserne 1:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

Dansk (1917 / 1931)
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

Svenska (1917)
Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.

King James Bible
That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

English Revised Version
to walk worthily of the Lord unto all pleasing, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;
Bibelen Kunnskap Treasury

ye.

Kolossenserne 2:6
Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

Kolossenserne 4:5
Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

Mika 4:5
For alle folkene vandrer hvert i sin guds navn; men vi vandrer i Herrens, vår Guds navn evindelig og alltid.

Romerne 4:12
og far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret.

Romerne 6:4
Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Efeserne 5:2,15
og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. …

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

all.

Kolossenserne 3:20
I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.

Salomos Ordsprog 16:7
Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.

Filippenserne 4:18
Men nu har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt op efterat jeg av Epafroditus har mottatt eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud.

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

2 Timoteus 2:4
Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.

Hebreerne 11:5
Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud;

Hebreerne 13:16
Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.

1 Johannes 3:22
og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

fruitful.

Johannes 15:8,16
Derved er min Fader herliggjort at I bærer megen frukt, og I skal bli mine disipler. …

Galaterne 5:22,23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; …

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Titus 3:1,14
Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning, …

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

2 Peters 1:8
For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus;

increasing.

Kolossenserne 2:19
og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

Esaias 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det* og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Daniel 12:4
Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

Habakuk 2:14
For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet som dekker havets bunn.

Johannes 17:3
og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

Efeserne 1:17
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Efeserne 4:13
inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,

2 Peters 1:2,3
Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre! …

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

Lenker
Kolossenserne 1:10 InterlineærtKolossenserne 1:10 flerspråkligColosenses 1:10 SpanskColossiens 1:10 FranskKolosser 1:10 TyskeKolossenserne 1:10 ChineseColossians 1:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
9Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, 10at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, 11så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet, …
Kryssreferanser
Romerne 1:13
Og jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at jeg ofte har satt mig fore å komme til eder - men jeg er blitt hindret inntil nu - forat jeg kunde ha nogen frukt også blandt eder likesom blandt de andre hedningefolk.

2 Korintierne 5:9
Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham.

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Efeserne 5:10
idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren,

Kolossenserne 2:6
Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

Titus 3:14
Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt efter som det er trang til, forat de ikke skal være uten frukt.

2 Peters 1:8
For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus;

3 Johannes 1:6
og de har vidnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer sig for Gud;

Kolossenserne 1:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden