Galaterne 5:22
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Dansk (1917 / 1931)
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Svenska (1917)
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

King James Bible
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

English Revised Version
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness,
Bibelen Kunnskap Treasury

the fruit.

Galaterne 5:16-18
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. …

Salmenes 1:3
Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Salmenes 92:14
Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

Hoseas 14:8
Efra'im! Hvad har jeg mere med avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham; jeg er som en grønn cypress, det skal vise sig at din frukt kommer fra mig.

Matteus 12:33
La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.

Lukas 8:14,15
Det som falt iblandt torner, det er de som hører, og mens de vandrer under bekymringer og rikdom og livets lyst, kveles de, og bærer ikke fullmoden frukt. …

Lukas 13:9
om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.

Johannes 15:2,5,16
Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. …

Romerne 6:22
Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv.

Romerne 7:4
Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.

Efeserne 5:9
for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Kolossenserne 1:10
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

love.

Galaterne 5:13
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

Romerne 5:2-5
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …

Romerne 12:9-18
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode! …

Romerne 15:3
For Kristus levde heller ikke sig selv til behag, men, som skrevet er: Deres hån som hånte dig, falt på mig.

1 Korintierne 13:4-7
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, …

Efeserne 4:23-32
men fornyes i eders sinns ånd …

Efeserne 5:1,2
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, …

Filippenserne 4:4-9
Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder! …

Kolossenserne 3:12-17
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, …

1 Tessalonikerne 1:3-10
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn, …

1 Tessalonikerne 5:10-22
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. …

Titus 2:2-12
at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet; …

Jakobs 3:17,18
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt. …

1 Peters 1:8,22
han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede, …

2 Peters 1:5-8
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

1 Johannes 4:7-16
I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. …

goodness.

Romerne 15:14
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;

faith.

1 Korintierne 13:7,13
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. …

2 Tessalonikerne 3:2
og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

1 Timoteus 3:11
Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting.

1 Timoteus 4:12
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

Lenker
Galaterne 5:22 InterlineærtGalaterne 5:22 flerspråkligGálatas 5:22 SpanskGalates 5:22 FranskGalater 5:22 TyskeGalaterne 5:22 ChineseGalatians 5:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 5
21misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. 22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23mot slike er loven ikke. …
Kryssreferanser
Predikerens 7:8
Bedre er enden på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig.

Jeremias 33:6
Se, jeg legger forbinding og lægedom på den og læger dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet.

Matteus 7:16
Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?

Romerne 5:1
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Romerne 8:5
For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;

Romerne 15:30
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud,

1 Korintierne 13:4
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

Efeserne 5:9
for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

1 Tessalonikerne 1:6
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

Galaterne 5:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden