Romerne 5:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

Dansk (1917 / 1931)
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;

Svenska (1917)


King James Bible
By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.

English Revised Version
through whom also we have had our access by faith into this grace wherein we stand; and let us rejoice in hope of the glory of God.
Bibelen Kunnskap Treasury

By whom.

Johannes 10:7,9
Jesus sa da atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er døren til fårene. …

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Apostlenes-gjerninge 14:27
Da de nu kom dit, samlet de menigheten og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene.

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

Efeserne 3:12
i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.

Hebreerne 10:19,20
Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, …

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

wherein.

Romerne 5:9,10
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. …

Romerne 8:1,30-39
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; …

Romerne 14:4
Hvem er du som dømmer en fremmed svenn? Han står eller faller for sin egen herre; dog, han skal bli stående; for Herren er mektig til å holde ham oppe.

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

1 Korintierne 15:1
Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i,

Efeserne 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

and rejoice.

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Romerne 8:24
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser?

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Jobs 19:25-27
Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. …

Salmenes 16:9-11
Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære* fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet.…

Salmenes 17:15
Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Salomos Ordsprog 14:32
Når ulykken rammer den ugudelige, kastes han over ende; men den rettferdige er frimodig i døden.

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

1 Peters 1:3-9
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

1 Johannes 3:1-3
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. …

the glory.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Romerne 3:23
alle har syndet og fattes Guds ære,

Romerne 8:17,18
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham. …

2 Mosebok 33:18-20
Men han sa: La mig da få se din herlighet! …

Salmenes 73:24
Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet.

Matteus 25:21
Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Korintierne 4:17
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

Apenbaring 3:21
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Apenbaring 21:3,11,23
Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud; …

Apenbaring 22:4,5
og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. …

Lenker
Romerne 5:2 InterlineærtRomerne 5:2 flerspråkligRomanos 5:2 SpanskRomains 5:2 FranskRoemer 5:2 TyskeRomerne 5:2 ChineseRomans 5:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 5
1Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, 2ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; 3ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …
Kryssreferanser
Habakuk 3:18
Men jeg vil fryde mig i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud.

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Romerne 11:20
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

1 Korintierne 15:1
Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i,

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

Efeserne 3:12
i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.

Hebreerne 10:19
Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,

1 Peters 1:6
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

Romerne 5:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden