1 Peters 1:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,

Dansk (1917 / 1931)
i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser,

Svenska (1917)
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

King James Bible
Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

English Revised Version
Wherein ye greatly rejoice, though now for a little while, if need be, ye have been put to grief in manifold temptations,
Bibelen Kunnskap Treasury

ye greatly.

1 Peters 1:8
han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,

1 Peters 4:13
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

1 Samuels 2:1
Og Hanna bad og sa: Mitt hjerte fryder sig i Herren, høit er mitt horn i Herren, vidt oplatt min munn mot mine fiender, for jeg gleder mig over din frelse.

Salmenes 9:14
forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.

Salmenes 35:10
alle mine ben skal si: Herre, hvem er som du, du som frir den elendige fra den som er ham for sterk, og den elendige og fattige fra den som plyndrer ham?

Salmenes 95:1
Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe!

Esaias 12:2,3
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse. …

Esaias 61:3,10
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. …

Matteus 5:12
Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Lukas 1:47
og min ånd fryder sig i Gud, min frelser,

Lukas 2:10
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!

Lukas 10:20
dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

Johannes 16:22
Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder.

Romerne 5:2,11
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet; …

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

2 Korintierne 6:10
som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

2 Korintierne 12:9,10
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. …

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Filippenserne 3:3
For vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød,

Filippenserne 4:4
Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!

1 Tessalonikerne 1:6
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

Jakobs 1:2,9
Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, …

for.

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

2 Korintierne 4:17
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

if.

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

Salmenes 119:75
Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig.

Klagesangene 3:32,33
men om han bedrøver, så forbarmer han sig igjen efter sin rike miskunnhet; …

Hebreerne 12:7-11
Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? …

ye are.

Jobs 9:27,28
Om jeg sier: Jeg vil glemme min sorg, jeg vil la min mørke mine fare og se glad ut, …

Salmenes 69:20
Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen.

Salmenes 119:28
Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Matteus 11:28
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Matteus 26:37
Og han tok Peter og de to Sebedeus' sønner med sig og begynte å bedrøves og engstes.

Romerne 9:2
at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte.

Filippenserne 2:26
da han lengtes efter eder alle og var urolig i hu fordi I hadde hørt at han var blitt syk.

Hebreerne 12:11
All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.

Jakobs 4:9
Kjenn eders nød og sørg og gråt! Eders latter vende sig til sorg, og gleden til bedrøvelse!

manifold.

Salmenes 34:19
Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

1 Korintierne 4:9-13
For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. …

2 Korintierne 4:7-11
Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, …

2 Korintierne 11:23-27
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. …

Hebreerne 11:35-38
kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse; …

Jakobs 1:2
Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,

Lenker
1 Peters 1:6 Interlineært1 Peters 1:6 flerspråklig1 Pedro 1:6 Spansk1 Pierre 1:6 Fransk1 Petrus 1:6 Tyske1 Peters 1:6 Chinese1 Peter 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
5I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. 6Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, 7forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse, …
Kryssreferanser
Romerne 5:2
ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet;

Hebreerne 12:11
All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.

Jakobs 1:2
Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,

1 Peters 3:17
For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

1 Peters 4:12
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig;

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

1 Peters 1:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden