2 Korintierne 12:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

Dansk (1917 / 1931)
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

Svenska (1917)
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

King James Bible
And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

English Revised Version
And he hath said unto me, My grace is sufficient for thee: for my power is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me.
Bibelen Kunnskap Treasury

My grace.

2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

2 Korintierne 3:5,6
ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, …

2 Mosebok 3:11,12
Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulde gå til Farao, og at jeg skulde føre Israels barn ut av Egypten? …

2 Mosebok 4:10-15
Men Moses sa til Herren: Hør mig, Herre! Jeg har aldri vært nogen ordets mann, hverken før, eller siden du begynte å tale til din tjener; jeg er tung i mæle og tung i tale. …

5 Mosebok 33:25-27
Av jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dager! …

Josvas 1:9
Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.

Esaias 43:2
Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;

Jeremias 1:6-9
Men jeg sa: Akk, Herre, Herre! Se, jeg forstår ikke å tale; for jeg er ung. …

Matteus 10:19,20
Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale. …

Lukas 21:15
for jeg skal gi eder munn og visdom som alle eders motstandere ikke kan motstå eller motsi.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

Kolossenserne 1:28,29
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. …

1 Timoteus 1:14
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

Hebreerne 4:16
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

for.

Salmenes 8:2
Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

Esaias 35:3,4
Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! …

Esaias 40:29-31
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. …

Esaias 41:13-16
For jeg er Herren din Gud, som holder dig fast ved din høire hånd, som sier til dig: Frykt ikke! Jeg hjelper dig. …

Daniel 10:16-19
Og se, en som lignet et menneske, rørte ved mine leber, og jeg åpnet min munn og talte og sa til ham som stod foran mig: Herre! Ved det syn jeg har hatt, er svære smerter kommet over mig, så jeg ikke lenger har nogen kraft; …

Efeserne 3:16
at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

Hebreerne 11:34
slukket ilds kraft, slapp fra sverds egg, fikk styrke igjen efter sykdom, blev veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike;

Most.

2 Korintierne 12:10,15
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. …

Matteus 5:11,12
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. …

glory.

2 Korintierne 12:5
Av dette vil jeg rose mig; men av mig selv vil jeg ikke rose mig, uten av min skrøpelighet.

2 Korintierne 11:30
Må jeg endelig rose mig, da vil jeg rose mig av det som hører min skrøpelighet til.

the power.

2 Kongebok 2:15
Da profetenes disipler i Jeriko, som stod midt imot ham, så ham gjøre dette, sa de: Elias' ånd hviler over Elisa. Og de kom ham i møte og bøide sig til jorden for ham.

Esaias 4:5,6
Og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og glans av luende ild om natten; for over alt herlig er det et dekke. …

Esaias 11:2
Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.

Sefanias 3:17
Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder sig over dig med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over dig med fryderop.

Matteus 28:18,20
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; …

1 Peters 4:13,14
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. …

Lenker
2 Korintierne 12:9 Interlineært2 Korintierne 12:9 flerspråklig2 Corintios 12:9 Spansk2 Corinthiens 12:9 Fransk2 Korinther 12:9 Tyske2 Korintierne 12:9 Chinese2 Corinthians 12:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 12
8Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig; 9og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. 10Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.
Kryssreferanser
Daniel 10:19
Da sa han: Vet du nu hvorfor jeg er kommet til dig? Nu må jeg vende tilbake for å stride mot Persias fyrste*; og når jeg drar ut, da kommer Grekenlands fyrste.

1 Korintierne 2:3
Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,

1 Korintierne 2:5
forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

2 Korintierne 12:1
Jeg må rose mig skjønt det ikke er gagnlig; men jeg kommer nu til syner og åpenbarelser av Herren.

2 Korintierne 12:5
Av dette vil jeg rose mig; men av mig selv vil jeg ikke rose mig, uten av min skrøpelighet.

Efeserne 3:16
at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

2 Korintierne 12:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden