Romerne 8:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.

Svenska (1917)
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

King James Bible
And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

English Revised Version
and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified with him.
Bibelen Kunnskap Treasury

if children.

Romerne 8:3,29,30
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, …

Romerne 5:9,10,17
Så meget mere skal vi da, efterat vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. …

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Galaterne 3:29
Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Galaterne 4:7
Så er du da ikke lenger træl, men sønn; men er du sønn, da er du og arving ved Gud.

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

Titus 3:7
forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Hebreerne 6:17
Derfor, da Gud vilde enn mere vise løftets arvinger hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellem med en ed,

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

heirs of.

Matteus 25:21
Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

Lukas 22:29,30
og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det, …

Johannes 17:24
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

1 Korintierne 2:9
men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

1 Korintierne 3:22,23
enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, …

Apenbaring 3:21
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Apenbaring 21:7
Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

if so be.

Matteus 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig.

Lukas 24:26
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?

Johannes 12:25,26
Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. …

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

2 Korintierne 4:8-12
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, …

Filippenserne 1:29
For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,

2 Timoteus 2:10-14
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. …

Lenker
Romerne 8:17 InterlineærtRomerne 8:17 flerspråkligRomanos 8:17 SpanskRomains 8:17 FranskRoemer 8:17 TyskeRomerne 8:17 ChineseRomans 8:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
16Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn; 17men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 20:32
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

2 Korintierne 1:5
For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus.

2 Korintierne 1:7
og vårt håp om eder er fast, da vi vet at likesom I har del i lidelsene, så skal I og ha del i trøsten.

Galaterne 3:29
Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Galaterne 4:7
Så er du da ikke lenger træl, men sønn; men er du sønn, da er du og arving ved Gud.

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

Filippenserne 3:10
så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død,

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

2 Timoteus 2:12
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;

Titus 3:7
forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

Hebreerne 1:2
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,

Hebreerne 1:14
Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

1 Peters 4:13
men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

Apenbaring 21:7
Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Romerne 8:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden