Apostlenes-gjerninge 26:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Dansk (1917 / 1931)
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

Svenska (1917)
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

King James Bible
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

English Revised Version
to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive remission of sins and an inheritance among them that are sanctified by faith in me.
Bibelen Kunnskap Treasury

open.

Apostlenes-gjerninge 9:17,18
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd. …

Salmenes 119:18
Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

Salmenes 146:8
Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige,

Esaias 29:18
Og på den dag skal de døve høre bokens ord, og ut fra mulm og mørke skal de blindes øine se,

Esaias 32:3
Da skal de seendes øine ikke være blinde, og de hørendes ører skal være lydhøre,

Esaias 35:5
Da skal de blindes øine åpnes, og de døves ører oplates;

Esaias 42:7
forat du skal åpne blinde øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuset.

Esaias 43:8
For frem et blindt folk som dog har øine, og døve som dog har ører!

Lukas 4:18
Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet,

Lukas 24:45
Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene.

Johannes 9:39
Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, forat de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.

2 Korintierne 4:4,6
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem. …

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

and to.

Apostlenes-gjerninge 26:23
at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Apostlenes-gjerninge 13:47
For så er Herrens bud til oss: Jeg har satt dig til et lys for hedninger, forat du skal være til frelse inntil jordens ende.

Esaias 9:2
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 60:1-3
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Malakias 4:2
Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver,

Matteus 4:16
det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oprunnet.

Matteus 6:22,23
Øiet er legemets lys; er ditt øie friskt, da blir hele ditt legeme lyst; …

Lukas 1:79
for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

Lukas 2:32
et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

Johannes 1:4-9
I ham var liv, og livet var menneskenes lys. …

Johannes 3:19
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.

Johannes 8:12
Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

Johannes 9:5
Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.

Johannes 12:35,36
Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. …

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

2 Korintierne 6:14
Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efeserne 4:18
formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse,

Efeserne 5:8,14
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - …

1 Tessalonikerne 5:4-8
Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; …

1 Peters 2:9,25
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, …

1 Johannes 2:8,9
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. …

and from.

Esaias 49:24,25
Kan vel nogen ta hærfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra den som de med rette* tilhører?…

Esaias 53:8-12
Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? …

Lukas 11:21,22
Når den sterke med våben vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred; …

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

2 Timoteus 2:26
og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Hebreerne 2:14,15
Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, …

1 Johannes 3:8
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

1 Johannes 5:19
Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

Apenbaring 20:2,3
Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år …

that they.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 3:19
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Apostlenes-gjerninge 10:43
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Apostlenes-gjerninge 13:38,39
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse, …

Salmenes 32:1,2
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. …

Lukas 1:77
for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Romerne 4:6-9
Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: …

1 Korintierne 6:10,11
eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. …

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Kolossenserne 1:14
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 26:18 InterlineærtApostlenes-gjerninge 26:18 flerspråkligHechos 26:18 SpanskActes 26:18 FranskApostelgeschichte 26:18 TyskeApostlenes-gjerninge 26:18 ChineseActs 26:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 26
17idet jeg frir dig ut fra folket og hedningene, som jeg sender dig til 18for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig. 19Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn; …
Kryssreferanser
Esaias 35:5
Da skal de blindes øine åpnes, og de døves ører oplates;

Esaias 42:7
forat du skal åpne blinde øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuset.

Esaias 42:16
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Matteus 4:10
Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Johannes 1:5
Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Apostlenes-gjerninge 2:38
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Apostlenes-gjerninge 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

Apostlenes-gjerninge 20:32
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

Apostlenes-gjerninge 26:19
Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn;

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Kolossenserne 1:12
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Kolossenserne 1:13
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

1 Tessalonikerne 5:4
Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv;

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

Apostlenes-gjerninge 26:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden